Kada imamo problem, mi smo rastreseni i nemamo pažnju.

Čovek, u stvari, uopše nema pažnju, on je potpuno pod uticajem spoljnih i nagonskih agensa koji mu potpuno pomućuju realno sagledavanje stvarnosti jer nema mogućnost mirnog sagledavanja problema i celine.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Kada se u partnerskom odnosu svađamo, nismo svesni da, u stvari, reči koje izgovaramo su onaj deo naše osobenosti koji ne vidimo u sebi i teško priznajemo da se radi o nama i sadržaju koji, kada ne priznajemo, onda se ODRIČEMO LJUBAVI.

Pročitajte i ovo: Pouzdani znaci koji govore da mu se sviđate

Jedan učitelj je rekao da unošenje mirnog uma kroz meditaciju unosimo mir u svet i takav um ne mogu da poremete problemi sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu, a u isto vreme smo fleksibilni i prijemčivi za lakoću sadašnjeg trenutka.

Pročitajte i ovo: Obrazac žrtve kao beg od ljubavi

Kako to izgleda u praksi?

Pročitajte i ovo: Andrija&Anđelka – šta nam poručuju i čemu (ne)treba da nas nauče

Primera radi, partner vas zanemaruje, pokušali ste da pričate mnogo puta s njim i nije bilo nikakvih rezultata, a onda nam naše stare predrasude govore da je partner kriv i da nešto ne valja s njim. Ne vidimo sebe i sigurno je da ćemo da odgovorimo s ljutnjom ili tugom, prebacujući svoje slepilo na partnera, istovremeno ne videći da u toj priči vidimo samo jednu stranu. Ne vidimo da smo u tom trenutku potpuno slepi za ljubav.

Pročitajte i ovo: Veliki Getsbi ljubav ili beg u tragičnu ljubav

To je prvi čin odbijanja ljubavi, ta svađa je najvažniji čin uvida koji smo prepustili da vidimo.

U toj situaciji možemo da govorimo kroz ljutnju, ukoliko je ona pozitivna i ne vređa partnera, ali ako smo sabrani, onda možemo da reagujemo smireno, sagledamo celinu, okrenemo se sebi i vidimo kako smo došli do te situacije, kako nismo videli da smo i sami žrtve neslušanja i nemogućnosti da sagledamo celinu.

Pročitajte i ovo: Sudbina Petra Pana i njegovih izabranica I deo

Kroz sabranost pažnje možemo da vidimo kako je emocija nastala i tako možemo sebi da oprostimo. Tako se ljutnja smanjuje i počinjem da uvažavam kako svoje emocije, tako i emocije partnera, odnosno, vidim kako sam svojim ponašanjem izazvao njeno ignorisanje koje je došlo zbog mojih zameranja, nikada izgovorenih reči, a uzrokovale su sadašnje stanje.

Pročitajte i ovo: Sudbina Petra Pana i njegovih izabranica – drugi deo

Ako reagujemo uobičajeno, nema nam spasa, jer će Anima ili Animus preuzeti kontrolu i mi vidimo samo nesvesnu istinu, a ne i emocije koje su spletom naše naivnosti i odbijanjem da se razvijemo dovele sebe do te situacije.

Pošto sabranost svedoči o tome šta se događa u umu, a da na to ne reagira, ova svesnost nam omogućuje iskustvo stvari, bez procjenjivanja ili komentarisanja, bez vezivanja ili odupiranja njima.

Pročitajte i ovo: Strast kao (ne)prijatelj partnerske ljubavi

Ono što mogu da potvrdim je da se neprestano ponavljaju obrasci u kojima se lažno želi prikazati propast veze, ali istovremeno se ne prihvata činjenica nedostatka sabranosti i viđenja kako se u odnosima istina lako zamagli.

Pročitajte i ovo: Zašto je prvi brak uspešniji od drugog

Ne može se stvarati ljubav ako ne postoji prihvatanje istine! T je činjenica koja je upropastila mnoge veze, odnosno, kako možemo da izbacimo najdublje sfere našeg nesvesnog iz ljubavi. Iako mislite da treba da prekinete odnos, morate da znate da mnogi koji su to pre učinili, nisu našli pravi razlog zašto to čine, a to je zbog nemogućnost viđenja mnogih detalja koji kroje istinu, što predstavlja shvatanje kako su emocije složene, a to ih čini dubokim i prihvatljivim.