Najviše je onih emocionalno lenjih ljudi koji imaju sposobnost davanja, ali lenjost ili egoizam stoje kao prepreka na putu ljubavi.

Ta lenjost je najgora jer je pomešana sa oholim egom koji razara svaki odnos, pa čak i one prijateljske jer smo toliko opčinjeni lažnim osećajem moći, izazvanim tehnologijom kao i osećajem da smo obrazovani, a o emocijama ne znamo puno.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Istraživanja su pokazala da upravo primarne emocije straha, mržnje, ljutnje, ljubomore donose nasilje, a njima ni danas čovečanstvo ne vlada.

Ova ekonomska kriza je odraz naših vrednosti. Pokušali smo da prevarimo prirodu, odbacili smo odnose, pretvorili smo partnere u objekte i stvari su nam postale stvarnost, a kriza nam je pokazala koliko su veze na nivou sredstva koja nam pomažu da dođemo do svog cilja.

Prekid nastaje u onom trenutku kada napuštamo partnera jer nije ispunio cilj, odnosno, partneri su put do sebičnog cilja pa su partnerstva na nivou objekata, a ne prihvatanja stvarnih osoba. Proverite duboko u sebi da li ste spremni za ukidanje privatnog vlasništva. Ako niste, onda pokušajte da uvidite da vam ljubav, ipak, nije primarna. Lakše ćete živeti i prihvatati sadašnju situaciju, bez ogorčenosti i frustracije koje smo prepuni.

Iako je to biološki ostatak primitivnog načina života, strah neopravdano dominira našim životima jer više nema opasnosti od gladi.

Photo by Chris Murray on Unsplash

Ipak, obdareni smo intuicijom koja nije aktivna jer živimo u uverenju da nam pogodnosti civilizacije više znače, a time smo odbacili najsigurniji temelj. Stoga, ljubav počiva na sopstvenom verovanju intuiciji u kojoj se dvoje prepoznaju, a ne na temelju zahteva društva.

Lenjost i oholost su prepreka i nevidljivi plašt koji nas odvaja od celine, jačaju instinkte koji pripadaju celini, ali svako odvajanje instinkta od celine vodi u razvratnost i nihilizam koji je danas jedina nit vodilja, odnosno, kada je nestalo novca kao glavne kompenzacije osećanja, nestala je mogućnost identifikovanja za moć, a nama je moć ljubav.

U današnjem društvu ne postoji iole ozbiljnija rasprava o ovim temama, te ni odnosi onda ne mogu dobiti na težini. Lenjost u odnosima je golema. Pokušajte da sagledate u svojim vezama ili svojim pređašnjim vezama koliko ste bili stvarno u vezama i koliko ste razumeli svog partnera, a koliko ste davali na premisama onog što bi trebal da bude ljubav.

Recimo, odneli ste partneru nešto jer vas je zamolio, mislite da ste dali nešto, a u stvari, lenji ste da istražujete šta vašeg partnera ispunjava.

Kada uočite ovaj mehanizam, mnogo toga možete da promenite u odnosu.