Često se čudimo kada nam se dogode ružne stvari u ljubavnom odnosu, ali malo kada razgovaramo zašto smo tu situaciju privukli u svoj život.

Često mislimo da zaslužujemo više i da smo sposobni da volimo. Takvu situaciju prate razne emocije o snazi koliko možemo da volimo, koliko bismo dali voljenoj osobi, ali se to nije dogodilo.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Međutim, ako postavite situaciju drugačije i započnete proces preispitivanja sopstvenih stavova, možete doći do načina kako volite i šta želite.

Na primer, na konsultaciji često ljudi kažu jedan stav koji imaju o odnosima, no, metodom slobodnih asocijacija uvidi se potpuno drugačiji stav.

Šta nam to govori o odnosima?

Dolazimo do činjenice da je naša percepcija mogućnosti jedna, a činjenice su potpuno drugačije. Stoga, pronaći ćete mnogo ljudi kojima će se svideti različiti profili samopomoći. Od različitih religija do komercijalne samopomoći. No, broj se promtno smanjuje kada se krene u meditaciju, psihoterapiju ili izučavanje jyotisha.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Čim počnemo da tragamo za svojim mehanizmom samoobmane, ego stvara sve moguće laži kako bi izbegao takvu potragu.

Isto je i sa odnosima. Čim krenete u potragu otkrivanja razloga raskida ili problema u odnosima, nakon nekog vremena završava potraga. Na kraju dolazimo do pitanja granice voljenja, odnosno, ukoliko se ponavlja naša loša priča u odnosima, nisu li to naše granice davanja u odnosu.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Zašto je prvi brak uspešniji od drugog i trećeg?

Ako mislite da to nije istina, onda postavite pitanje: zašto se ne događa drugačije u odnosima? Time dolazimo do spoznaje vlastitih mogućnosti i odabiru partnera sa sličnim mogućnostima. Ova spoznaja može biti spasonosna, ukoliko imate dovoljno snage da je prihvatite.