Jedino zbog čega se sve događa oko nas jeste ljubav, a karma je sve ono što se događa da bismo se vratili ljubavi.

Marina je u prošloj inkarnaciji imala neobavezne veze i u ovom životu su joj dolazili upravo oni muškarci koje je povredila. Zaljubljivala se upravo u one muškarce kojima je govorila da nema ništa loše u neobaveznim vezama, što ju je u ovom životu veoma ljutilo, govoreći da nema puno sreće s muškarcima.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Međutim, šta je karma, osim isporuke muškaraca koji su je povredili, htela da kaže Marini?

To je najvažnije pitanje koje možete postaviti ukoliko želite rešenje svog ljubavnog odnosa.

Karma nas uči da spojimo fizički, emocionalni i mentalni nivo. Ljubav se događa na sva tri nivoa.

Kroz seksualnost i dodir doživljavamo fizički nivo ljubavi koji nas opet vodi do osećaja emocionalnog nivoa, a onda i racionalno spoznajemo da je delovanje prema ljubavi ono što predstavlja i naš cilj. Ako fizički nivo nije dobro shvaćen, odnosno, ako seksualnost shvatimo pogrešno, a to radi 90 posto ljudi, onda ona postaje toksična i razarajuća, onda emocionalni nivo ne može biti shvaćen, a onda i racionalni nivo nema mogućnosti da usmeri volju prema delovanju u ljubavi.

Photo by josh peterson on Unsplash

Marina je seksualnost doživela površno, a takva seksualnost je pravilo današnjeg života, gde pritom razbijamo emocionalnu strukturu i mogućnost da partnera doživimo intimno u ljubavi, gde se razvija predanost. Iz tog čina možemo preći na viši nivo, a to je kreativnost koju onda usmeravamo na veći broj ljubavi, i tu se događa širenje duše.

Čak je nauka dokazala i danas se taj princip primjenjuje u preduzetništvu, da ono što emocionalno šaljemo u svet, takve i ljude i okolinu privlačimo.

Kakav bi to bio svemir, Bog ili energija da kaže: Marina, imaš ovaj život i nemoj ga upropaštavati? Da li možemo osetiti saosjećanje ako nam neko nešto naređuje? Dakle, mi smo doneli svoja dela i informacije iz prošlog života, a ono što je bitno jeste kako se odnosimo s tim informacijama.

Photo by freestocks.org on Unsplash

Ako je Marina dobila iskustvo koje joj se ne sviđa, odnosno, imala je iskustva u kojima je banalizirala seksualnost i njenu stvarnu moć, pošto je seksualnost ili kundalini najveća transformirajuća energija po pitanju ljubavi, jasno je da ego sa svojom ljušturom i praznim razmišljanjem nije imao da ponudi nikakav smisleni odgovor jer njega ne zanima smisao, već slepi užitak, bez obzira na to koliko je razarajući.

Stoga, kada je Marina pogledala naličje svog shvatanja, jasno je bilo da se iza tih privlačenja skrivao pogrešan pogled u kojem je osetila bol predrasuda i bila je u mogućnosti da odbaci takve obrasce kroz rad gde je pronašla tačku i samu suštinu, a to je davanje koje je sada usmereno na partnera koji razume i isto tako daje poštovanje koje joj daje platformu da bude voljena kao celina, sa svojim manama, gde je tek sada shvatila mogućnosti seksualnosti i otvaranja srčane čakre.

Karma može da bude lek, ali potrebno je pripremiti um i telo kroz meditaciju, odnose s partnerom i ljudima kako bi to iskustvo bilo jasno, a ono najvažnije primenjeno jer duhovnost se lako materijalizuje ako postoji spoznaja. Svaki pravi tragalac zna tu istinu.