Fizičar Werner Heisenberg je rekao: “Kad se susretnem s Bogom, ja ću ga pitati dva pitanja – zašto teorija relativnosti? I zašto turbulencija?

Stvarno verujem da će imati odgovor na prvi, reče fizičar.

Pošto je  turbulenciju teško razumeti matematički, možemo da iskoristimo umetnost koja može da nam oslika način na koji to funkcioniše . U dole prikazanom kratkom filmu, Natalya St. Clair ilustruje kako Van Gog bojama hvata i prikazuje tu duboku misteriju kretanja, fluidnosti i svetla u svojim slikama.

Pogledajte ovaj vrlo zanimljivi film u trajanju od četiri minuta!