Često kažemo jedno, a ne vidimo drugu stvarnost, a ljudi toga nisu svesni jer misle da bavljenje sobom znači biti dobar i obavljati funkcije koje su unapred određene.

To nema nikakve veze sa dobrotom, religioznošću ili činjenicom da ćete, ako meditirate, postati duhovni. Gledati sebe znači smanjiti patnju i videti sebe realnije i mnogo dalje od svog ega.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Na primer, dvoje prijatelja koji kažu da je njihov brak veoma loš i navode razloge zašto se to događa.

Na primer, nije dobar prema meni jer mi ne obraća dovoljno pažnje. Druga prijateljica kaže da njen partner ne sluša.

Pročitajte i ovo: Da li je u redu nametati deci ono što mislite da je najbolje za njih?

Kada ih pogledate pažljivije, oni gledaju problem iz obrasca kako bi sakrili sadržaj. Obično ljudi uhvate neke društveno prihvaćene norme od kojih grade pijedestal da sakriju sadržaj.

Pročitajte i ovo: OPSESIVNO KOMPULSIVNO PONAŠANJE: Zašto se javljaju opsesivne misli, slike i ideje

Čitava situacija postoji samo da bi se zagledali u sebe i videli o čemu često pišem, a to je sopstvena Senka.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Taj partner i taj problem je vaša senka. Čim se ovo shvati, priča o vezi postaje jasna i vidljiva kako i sami postajete jasni. Dok to ne vidite, priznajte sebi da ste u procesu i da još uvek ne možete da dijagnostifikujete problem.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znamo opsesivno – kompulsivnom poremećaju

Ako se vratimo na prijateljice, prva govori o pažnji, ali ne može da definiše kakvu pažnju želi, već govori generalno.

Pročitajte i ovo: PANIČNI POREMEĆAJ – dijagnoza ili simptom?!

Obično ljudi govore o problemima uopšte i izostavljaju detalje, pa očekivanje ne može biti definisano, stoga ostaje neispunjeno. Pažnja se može potražiti na razne načine, a to je umetnost razmene dok ljudi pribegavaju projekcijama očekivanja.

Photo by Dmitriy Ilkevich on Unsplash

Ako pogledamo drugi primer, onda govorimo o slušanju. Partneri se uglavnom ne čuju jer su mnogi zahtevi za komandovanje.

Pročitajte i ovo: Uskraćivanje ključnih potreba u detinjstvu i moguće posledice u odraslom dobu

Dakle, Senku ove osobe nije za čuti, a ovaj sadržaj se projektuje na partnera i na taj način olakšava proces unutrašnjeg bola i sposobnost da ostane u arhetipu žrtve dok arhetip progonitelja projektuje na partnera, ali i spasioca koji bi trebalo da je spasi. Ne događa se.

Pročitajte i ovo: Još uvek ste neudati / neoženjeni? Možda patite od gamofobije – straha od braka

Samo jedan razgovor može mnogo otkriti o vama, ali potrebno je znanje u kojem smo spremni da razotkrijemo sebe.