Obavljanje razgovora za posao može da bude vrlo stresno jer konačno imate priliku da se nađete oči u oči sa potencijalnim poslodavcem i naravno da želite da ostavite dobar utisak koji će vam obezbediti novi posao.

Iako ovi trenuci mogu da budu zastrašujući, kad znate šta želite da postignete, može znatno da vam olakša situaciju i omogući bolji nastup pred poslodavcem.

Gotovo svaki razgovor za posao završava se pitanjem poslodavca upućenog kandidatu – imate li kakvih pitanja.

Pre nego šta izustite ne, rukujete se i izađete napolje, razmislite o tome šta biste mogli da pitate potencijalnog, budućeg poslodavca, a što bi moglo da vam poveća šanse da dobijete željeni posao.

Jer nepostavljanje pitanja neretko može da znači da niste baš nešto naročito zainteresovani za oglašeni posao, nemate jasan stav o tome šta želite, ne cenite sebe dovoljno, očajnički želite taj posao, bez obzira na sve, neinventivni ste, neambiciozni, niste čovek koji razmišlja svojom glavom, već robot koji obavlja sve šta mu se i kako kaže, to jest, niste dovoljno dobri za oglašenu poziciju. Tako da nemojte da se plašite da postavljate pitanja!

Pre svega, pitajte konkretno šta se od vas očekuje, da posle ne bude zabune i da biste bili sigurni da je to posao koji želite i da budete sigurni da možete da ispunite postavljena očekivanja od strane poslodavca.

Dalje, pitajte poslodavca kakva je korporativna kultura u firmi, da biste znali hoće li vam se dopasti vaša uloga u svemu tome i da li bi vam prijala postojeća atmosfera. Što više znate o svakodnevnoj atmosferi u preduzeću, pomoći će vam da shvatite da li ćete moći da se uklopite u novo poslovno okruženje i radnu sredinu.

Pitajte kako izgleda tipičan radni dan u preduzeću i kakve bi bile vaše svakodnevne obaveze i dužnosti.

I naposletku, koji su sledeći koraci u konkursu za posao, kad možete da očekujete da dobijete povratnu informaciju od poslodavca i kad je očekivani termin početka zaposlenja. Ova pitanja pokazujuju da ste voljni da učestvujete u daljnjem procesu radi dobijanja posla.

Postavljanje pitanja tokom razgovora za posao učiniće da delujete kao atraktivniji kandidat za posao.

Ne zaboravite da razgovor završite sa ”Hvala”, uz prijatan osmeh i rukovanjem za doviđenja.