Mada se mi ljudi ponosimo da smo svesna bića, ipak, kada bi pokušali da odredimo koliko vremena dnevno zaista imamo svest o onome što radimo, veoma bi se iznenadili koliko je to malo.

Mnogi procesi u našem telu se odvijaju po automatizmu – možemo da dišemo bez obzira da li imamo svest o tome ili ne, hodamo, a da svesno ne učestvujemo u tome. To znači da ne moramo da razmišljamo o tome kako da načinimo korak, jer smo jednom naučili, pa sada znamo, tako da naše misli mogu da budu negde drugde dok hodamo.

Ovaj automatizam se ne odnosi samo na telo, postoje i psihički procesi koji se obavljaju po automatizmu – to je kao da imamo ugrađenog autopilota, ali ako se prepuštamo autopilotu da ne zaboravimo da upravljamo svojim telom, svojim umom i na kraju svojim životom. Zato je važno da osvestimo svoje pokrete, postupke, emocije, misli. U tome nam dosta može pomoći Aleksander tehnika, nazvana po Federiku Matijasu Aleksanderu, australijskom glumcu.

O ovoj tehnici i njenoj primeni razgovarala je Marina Jablanov sa Natalijom Jović, profesorkom flaute i sertifikovanom instruktorkom Aleksander tehnike, za Dnevnik.

Kako je nastala ova tehnika?

– Tokom jedne značajne predstave Aleksandar se suočava sa promuklošću koja je dovela do potpunog gubitka glasa do kraja predstave. Ovakva situacija za njega kao glumca je bila poražavajuća. Obraćao se lekarima, ali saveti koje je dobijao su bili kratkog daha. Aleksander nije imao problema pri svakodnevnom govoru, tako da je došao do zaključka da nešto pogrešno radi, i time uzrokuje gubitak glasa samo tokom predstave. Šta to zapravo čini, lekari nisu znali da mu kažu, ali su se složili da uzrok svakako leži u pogrešnom korišćenju tela. Vođen tom idejom, postavio je ogledala oko sebe i krenuo da analizira svoje pokrete i način na koji se ponašao na sceni. Otkrio je niz pogrešnih pokreta vrata, glave i trupa koji su uzročno-posledično dovodili do pritiska na glasne žice. Usledile su godine samoposmatranja i samospoznaje dok nije svoja saznanja počeo da deli sa drugima.

Poznato je da sviranje flaute zahteva specifičan položaj. Da li ste imali tegoba zbog toga i kako ste se sreli s ovom tehnikom?

– Tokom školovanja sam se susrela sa više problema kao posledicom višesatnog vežbanja flaute. Imala sam uklještenje nerva u ramenu desne ruke, iščašenje oba vilična zgloba i u periodu studija bolan oblik skolioze. Istrajnost motivisana ljubavlju prema umetnosti vodila me je do kraja Osnovnih akademskih studija bez obzira na bolnu svakodnevicu. Sa Aleksanderovom tehnikom sam se praktično susrela sa svojih 25 godina, kao već formirani muzički izvođač i nastavnik flaute. Korist koju sam osećala usvajajući ovu metodu ogledala se u boljem telesnom balansu, koordinaciji, psihofizičkoj stabilnosti i regeneraciji kičmenog stuba u potpunosti. Efekti primene mogli su se čuti u mom sviranju, a znanje koje sam sticala školujući se za nastavnika ove tehnike u Budimpešti u velikoj meri mogu da primenjujem i u pedagoškoj praksi.

Koje su dobrobiti ove tehnike?

– Aleksander tehnika omogućava nam da uočimo loše navike i automatsko reagovanje na stimulans, a podučava kako da povećamo našu efikasnost i povratimo prirodnost, spontanost, svesnost. Mnogi problemi sa kojima se susrećemo kroz život i zbog kojih se obraćamo lekarima mogu biti posledica pogrešnog načina obavljanja svakodnevnih aktivnosti: sedimo pogrbljeno, pritiskamo želudac, creva, organe za izlučivanje i kao rezultat takvog sedenja imamo bol u želucu, lenja creva, loše varenje, pa zbog toga uzimamo razne medikamente kojima rešavamo bol, motivišemo creva da rade, a „izlečenje“ se krije u promeni načina sedenja.

Kako to da postignemo?

– Trebalo bi da se podsetimo kako smo sedeli kada smo imali četiri godine, pokrenemo unutrašnje mehanizme za uspravni položaj tela koji je naša prirodnost, dolazi do bolje cirkulacije krvi, linfe, stabilnosti pritiska, boljeg oslonca, oslobađanje od raznih vidova bolova, migrena. Odučavanjem od pogrešnih, štetnih položaja i pokreta tela stvaraju se uslovi za uspostavljanje kvalitetnije osnove za bavljenje svakodnevicom.

Kome je pre svega ova tehnika namenjena?

– Kako Aleksander tehnika ima za cilj unapređenje opšteg kvaliteta života pojedinca, ne postoji ciljna grupa kojoj se posebno obraća. Na seminare i individualne časove dolaze ljudi različitih profesija zbog specifičnosti posla kojim se bave (programeri-višesatno sedenje, menadžeri-javno izlaganje, muzički izvođači, scenski umetnici, sportisti) ili perioda života u kome se nalaze (trudnice, srednjoškolci-nagli rast dece, starija populacija-degenerativne promene na koštanom tkivu). Preporučila bih je svima koji se osećaju „tesno“ ili „neudobno“ u svojoj koži, onima kojima treba „obnavljanje gradiva“ kada je u pitanju sedenje, stajanje, hodanje ili podizanje tereta, ili u periodu života kad nismo sigurni da smo sami sebi dobra i dovoljna podrška, kada sumnjamo u svoju snagu i potencijale.

Koliko je vama (lično) ova tehnika omogućila da kvalitetnije živite?

– Sagledavajući svoj život, mogu ga podeliti na dva dela: na period pre nego što sam se upoznala sa Aleksander tehnikom i na onaj posle. Kao većina ljudi i ja sam pribegavala lakim i brzim rešenjima za svoje tegobe, smatrala da drugi treba da rešavaju moje probleme, reagovala afektivno i automatski, videla suženu sliku i koristila 40% svojih privatnih i poslovnih potencijala. Usvajajući i primenjujući Aleksander tehniku shvatila da su mali koraci i te kako značajni (i da ako ne „pomerim planinu“ ne znači da ništa nisam uradila), našla snagu i podršku u sebi, oslobodila se ishitrenosti. U poslednjih deset godina postigla sam puno toga: od kada sam počela da je studiram na trogodišnjem treningu za nastavnika AT-a, do danas kada sam nastavnik i predavač. Završila sam specijalističke studije, doktorant sam na Katedri za muzičku pedagogiju i solfeđo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, izdata mi je naučna monografija „Aleksander tehnika i primarni instrument“, realizovala sam nebrojeno seminara, predavanja i radionica. Promovišem brigu o sebi i preventivna ponašanja kao važan aspekt zdravih životnih navika. Ostvarila sam se kao supruga i majka. Da rezimiram, ova tehnika mi je omogućila da uživam u životu!