Kreativna vizualizacija radi samo za dobro!

Nemojte se plašiti da se moć kreativne vizuelizacije može koristiti u zle svrhe.

Kreativna vizuelizacija je način deblokiranja ili raspršivanja prepreka koje smo sami stvorili u odnosu na prirodno harmoničan, bogat i blagotvoran tok univerzuma. Ona je jedino stvarno efektivna kada se primenjuje u skladu s našim najvišim ciljevima i namerama, za najveće dobro čovečanstva.

Photo by Seth Macey on Unsplash

Ukoliko bi neko pokušao da primeni ovo moćno sredstvo u štetnom ili destruktivno sebičnom cilju, taj bi samo pokazao svoje neznanje zakona karme. Ovo je isti osnovni princip kao u zakonu radijacije i privlačenja. (“Kako seješ, tako ćeš i žeti”).

Šta god da pokuša da stvorite drugom, uvek će se vama vratiti. To uključuje i ljubav, pomoć i lečenje, kao i negativna, destruktivna dela. To znači da, što više primenjujete kreativnu vizuelizaciju u cilju da volite i služite drugima, kao i za svoje sopstvene najviše ciljeve, to ćete doživeti više ljubavi, sreće i uspeha.

Da biste bili sigurni da ste svesni ovoga, dobro je dodati sledeću strofu u svaki proces kreativne vizuelizacije koji primjenjujete: “OVO, ili nešto bolje, sada se ostvaruje za mene na potpuno zadovoljavajući i harmoničan način za najviše dobro i u interesu svih”.

Na primer, ako vizuelizirate da dobijate unapređenje na poslu, nemojte zamisliti da lice vama pretpostavljeno dobija otkaz, već ga zamislite da ide nabolje (bolji položaj, bolji posao), tako da bude dobro za sve. Nije vam potrebno da razumete ili rešite kako će se to dogoditi, ili da pokušate odlučiti koji je najbolji način da se to sprovede. Jednostavno pretpostavite da se stvari odvijaju u najboljem interesu svih, a neka inteligencija univerzuma reši detalje.