Jedan od načina da povećate svoju produktivnost je da zaboravite na multitasking.

Često radite više stvari odjednom misleći da ste tako efikasniji.

miroslav-milojevic_m
Miroslav Milojević, WinWin, Training&TeamBuilding

A da li ste?

Zapravo, čovek je tako programiran da ne može da radi dve aktivnosti odjednom, već svoju pažnju prebacuje sa jedne aktivnosti na drugu.

Tim prebacivanjem troše se naši kognitivni resursi, što povećava stres i čini nas manje produktivnim.