Sigurno vam se desilo da pred javni nastup imate neprijatan osećaj da vam se ruke tresu, kolena klecaju, sve što treba da kažete ste zaboravili, a  za koji minut, trebalo bi da počnete da govorite.

Miroslav Milojević, poslovni trener i konsultant, WinWin

Strah od javnog nastupa je jedan od pet najvećih ljudskih strahova.

Javni nastup nije samo govor na bini pred velikim brojem ljudi, već i svakodnevno izlaganje na  internim sastancima, godišnjim konferencijama i sl.

Za neke ljude, javni nastup je toliko neprijatno iskustvo, da čak izbegavaju pozicije koje imaju bilo kakvu vezu sa javnim nastupom i prezentovanjem.  Najčešće se žale da ne mogu ništa da urade kako bi eliminisali tremu.  To nije istina, zapravo – MOGU!

Odgovor je jednostavan – PRIPREMA I VEŽBA!

Trener Miroslav Milojević poseduje višegodišnje iskustvo u treninzima, koji se tiču prezentovanja i javnog nastupa.

U okviru treninga VEŠTINE PREZENTACIJE, polaznici dobijaju praktična znanja, ali se i vežbaju kako da unaprede svoj javni nastup.  U okviru treninga, koriste se KAMERA I ANALIZA SNIMAKA PREZENTACIJE POLAZNIKA, na osnovu kojih se mogu uočiti jake i slabe strane prezentovanja svakog polaznika.