Konflikti su sastavni deo svake komunikacije, pa i one među kolegama.

Loši međuljudski odnosi, koji nastaju kao posledica konflikta, ozbiljno narušavaju produktivnost na poslu. Iz tog razloga, insistira se na prevenciji konflikta i njihovom brzom rešavanju.

miroslav-milojevic_m
Miroslav Milojević, WinWin, Traing&Team Building

Ipak, najčešće se dešava da se sitni problemi “guraju pod tepih” dok vremenom ne postanu otvorena razmena vatre.

Dakle, slažemo se, konflikte treba rešavati u začetku, ali – kako?

Stručnjaci savetuju da svojim kolegama kažete šta zapravo mislite i osećate.

Ipak, u zemlji Srbiji, gde se sukobi najčešće rešavaju razmenom sočnih psovki, pomenuti obrazac teško se prihvata. Da bi rešili konflikt sa kolegom moramo stati na loptu.

Preispitajte se i prihvatite svoju odgovornost za nastali problem, jer znate kako kažu “za svađu je uvek potrebno dvoje”.