Urinarna inkontinencija nije bolest, nego je stanje koje utiče na milione ljudi širom sveta.

To je je stanje nevoljnog oticanja mokraće.

Mirjana Anđelić, ginekolog

Tačan procenat ljudi koji doživljavaju ovo stanje varira u zavisnosti od izvora podataka, ali se procenjuje da najmanje 10 odsto stanovništva ima neki oblik urinarne inkontinencije tokom života.

Ovaj poremećaj je osam do 10 puta češći kod žena, nego kod muškaraca.

Kod žena je uzrok nevoljnog oticanja mokraće najčešće težak i dugotrajan vaginalni porođaj i rađanje krupnog ploda. Ovom prilikom se oštete mišići karličnog dna i dolazi do spuštanja materice i zidova vagine.

Prema mehanizmu nastanka inkontinencija može biti stres inkontinencija i urgentna inkontinencija.

Photo by Karoline Soares on Unsplash

Prva nastaje nakon povećavanja pritiska u trbuhu zbog kašlja, kijanja, penjanja uz stepenice i slično, a potonja kada ne može da se izdrži određena količina mokraće i mora da se mokri tog momenta.

Veoma često postoji kombinacija urgentne i stres inkontinencije“, objasnila je ginekolog dr Mirjana Anđelić, u razgovoru sa Marinom Jablanov, za Dnevnik.