Palijativno zbrinjavanje podrazumeva aktivnu i sveobuhvatnu brigu o osobama koje boluju od neke teške ili neizlečive bolesti, što podrazumeva kontrolu bola i drugih simptoma, kao i pružanje socijalne, psihološke i duhovne podrške.

Podrška se ne pruža samo oboleloj osobi, već i članovima njegove porodice i drugim bliskim osobama, kako kaže Miljana Filipović, psiholog. Potrebe i problemi pacijenata koji se suočavaju sa krajem svog života, kao i potrebe članova porodica, mogu biti veoma složene, te je holistički pristup utkan u palijativno zbrinjavanje od samog početka.

Članovi multidisciplinarnog tima za palijativno zbrinjavanje su lekar, medicinska sestra, socijalni radnik, psiholog, osoba za duhovnu podršku i obučeni volonteri.

Pročitajte i ovo: Skrivena lica depresije – nasmejana depresija

Osnivačem modernog hospis pokreta smatra se Dame Cicely Saunders koja je 1967. godine otvorila St.Christophers Hospice u Londonu. I ako je od tada prošlo više od 50 godina, u mnogim zemljama sveta, uključujući i Srbiju, termini hospis i palijativno zbrinjavnje nisu dovoljno poznati.

Pročitajte i ovo: Gde da nađem lek kad srce zaboli

Često se pogrešno smatra da se palijativno zbrinjavanje odnosi samo na stare osobe, odnosno na obolele od karcinoma.

Pročitajte i ovo: Nađi snage da se izvučeš iz svoje slomljenosti

Koristi od hospis i palijativnog zbrinjavaju mogu imati osobe bilo kog uzrasta uključujući maligne bolesti, hronična neurološka oboljenja, AIDS, hronične i progresivne plućne , kardiološke i bubrežne bolesti.

Ciljevi palijativnog zbrinjavanja su ublažavanje bola i drugih simptoma (fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih) i unapređenje kvaliteta života pacijenata obolelih od neizlečivih bolesti i članova njihovih porodica, od momenta postavljanja dijagnoze, pa kroz sve faze lečenja.

Pročitajte i ovo: Kako preživeti suze

Specifičnost palijativnog zbrinjavanja je to što kraj života obolelog člana porodice ne znači i prestanak pružanja palijativnog zbrinjavanja, već se ono nastavlja pružanjem psihosocijalne podrške članovima porodice i tokom procesa tugovanja.

Principi palijativnog zbrinjavanja su:

  • osiguravanje smanjenja bolova, olakšavanje disanja, uklanjanja mučnine i ublažavanje drugih stresnih simptoma bolesti;
  • zagovaranje života i prikazivanje umiranja kao normalnog procesa;
  • nema nameru niti da ubrza, niti da odgoditi smrt;
  • integrisanje psiholoških i duhovnih aspekata pacijentove nege;
  • pružanje sistema podrške kako bi pacijenti živeli što aktivnije;
  • pružanje sistema podrške kako bi se porodica lakše nosila s bolešću;
  • korišćenje timskog pristupa kako bi se ispunile potrebe pacijenata i njihovih porodica;
  • poboljšanje kvaliteta života;
  • mogućnost primene u ranim fazama bolesti, u kombinaciji s drugim terapijama kojima se namerava produžiti život, poput hemoterapije ili zračenja.

Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice“ je prva specijalizovana organizacija u Srbiji koja se bavi palijativnim zbrinjavanjem onkoloških bolesnika u svim fazama bolesti.

Pročitajte i ovo: Doživljaj gubitka voljene osobe – zašto su gubici teški?

Ovu dobrotvornu organizaciju osnovala je dr Nataša Milićević sa saradnicima 2004. godine i još uvek je jedina humanitarna organizacija u zemlji koja pruža palijativno zbrinjavanje osobama obolelim od malignih bolesti, kao i edukaciju profesionalaca iz sistema  socijalne i zdravstvene zaštite.

Osnovna delatnost BELhospice-a jeste palijativno zbrinjavanje korisnika na teritoriji Beograda koji imaju uspostavljenu dijagnozu malignog oboljenja. Poseban je doprinos kod onih pacijenata kod kojih je iscrpljeno specifično onkološko lečenje.

Pročitajte i ovo: Usamljenost i samoća – ima li razlike?

Kao i svuda u svetu, i naša organizacija ima multidisciplinarni tim za zbrinjavanje u kućnim uslovima koji čine lekari, medicinske sestre, negovateljice, socijalni radnici, volonteri, psiholog i duhovnik. Svako iz svog domena pruža usluge oboleloj osobi i članovima porodice, u skladu sa njihovim prioritetnim potrebama.

Nedavno je u okviru naše organizacije sproveden projekat kojim je uspostavljen prvi hospis Dnevni centar u Srbiji finasiran od strane Evropske unije.

Pročitajte i ovo: Gordijevi čvorovi ljubavi – umete li da se razvežete?

Ovaj projekat je omogućio našim korisnicima dnevni boravak, učešće u radno-okupacionim aktivnostima, tematskim radionicama, savetodavne i edukativne usluge, a sve sa ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, resocijalizacije, sticanja novih znanja i veština, odnosno unapređenja kvaliteta života.

Pročitajte i ovo: Emocionalni ekvivalenti bolesti

Posebno smo ponosni na naše volontere koji na različite načine doprinose kvalitetu života naših pacijenata, odnosno pomažu u organizaciji i realizaciji različitih fundraising događaja. BELhospice centar je do sada edukovao i angažovao više od 200 volontera.

Sastavni deo naših aktivnosti je individualna i grupna podrška članovima porodica u procesu žalosti. Gubici su sastavni do života svakog od nas i mogu biti praćeni različitim emocijama. Za nas kao profesionalce je uvek veliki izazov kada je pacijent malada osoba ili kada su članovi porodice deca ili adolescenti.

Pročitajte i ovo: Uobičajene reakcije na gubitak voljene osobe

U zavisnosti od vrste gubitka zavisi i vrsta podrške. Tugovanje je individualno i drugačije se pruža podrška supružnicima, deci ili starim roditeljima.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znate o razornom dejstvu kokaina na mozak

Osim palijativnog zbrinjavanja, BELhospice se bavi i edukacijom profesionalaca i javnosti u ovoj oblasti, kao prioritetnom aktivnošću. Naš je cilj promovisanje palijativnog zbrinjavanja u Srbiji, podizanje svesti šire javnosti i ostvarivanje šire društvene podrške, kako bi palijativno zbrinjavanje bilo dostupno ne samo korisnicima na teritoriji Beograda, već u svim delovima zemlje.

Važno je da naglasimo da su sve usluge Belhospice centra potpuno besplatne za pacijenta i članove porodice. Kao neprofitna organizacija, imamo poseban tim (zaposlenih i volontera) koji se bavi organizovanjem dobrotvornih događaja i humanitarnih akcija sa ciljem prikupljanja sredstava za rad Centra.

Pročitajte i ovo: (Ne)adekvatan način pružanja pomoći i podrške obolelima od najtežih bolesti

Ceo projekat podržava dobrotvorna organizacija „Hospice of Hope“ iz Velike Britanije. Naši donatori mogu biti i sve kompanije i pojedinci koji su spremni da podrže rad Belhospice centra.

Pročitajte i ovo: Različite faze lečenja malignih bolesti

Ova profesija i rad u Belhospice centru sa sobom nosi mnogo različitih izazova, ali i satisfakcije. Za mene lično i profesionalno, dobar odgovor znači kada jedan „emocionalni uragan“ , sa kojim se susrećemo u većini porodica suočenih sa bolešću bliskog člana, presumerimo u „vetar u leđa“. To je uvek dobra polazna tačka za razvijanje odnosa poverenja i tada i porodica i mi znamo da smo u istom timu.