Meridijan srca i četvrta čakra

Niko više, pa ni najveći skeptici, ne mogu da ostanu ravnodušni na teorije o paralelnoj stvarnosti, četvrtoj i petoj dimenziji i promeni ljudske svesti. Ljubav i radost jedino nas mogu približiti Bogu i vinuti nas u više dimenzije. Znalci tvrde da se to može desiti samo kada se dostigne potrebna kritična masa ljudi koji funkcionišu na visokim frekvencijama.

Međutim, ono što nas okružuje nije ohrabrujuće. Sve je više negativnosti, i na opštem i na individualnom planu.

U kvantnoj medicini postoje aparaturne metode, koje i mi koristimo, i koji omogućavaju procenu funkcija svih čakri, pa i srčane. Pomoću funkcionalnih testova, stiče se uvid koje negativne emocije opterećuju organizam u celini.

Iskustva govore da su srčana (četvrta) čakra i srčani meridijan kod velikog broja ljudi zablokirani ili u značajnoj meri prigušeni, a da je isto tako veliki broj ljudi zarobljen vlastitim negativnim emocijama, koje urušavaju psihičko i fizičko zdravlje. Dobro je znati da se kroz nekoliko terapija kvantnim metodama postiže ublažavanje njihovog intenziteta, a da se uz dodatnu homeopatsku terapiju ili Bahovom kapima, te negativne emocije postepeno stišavaju, transformišu i nestaju.

Šta nam je još činiti?

Voleli bismo da sve iscelimo, ali kako?!

Hteli bismo da do kraja otkrijemo to novo i tek naslućeno biće u nama koje bi sad i ovde da ima i da dâ ljubav i radost. Dobrotu i zahvalnost.

Svakome od nas pružena je mogućnost da postane nosilac promena koje priželjkujemo. Prava ljubav koja daje ili dobija, jeste ključ za radost u kojoj nema mesta za kalkulisanje koliko smo dobili ili primili.

I sve smo bliži izvoru Univerzuma koji zrači ljubav na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom nivou.

Ako se ponekad umorite i zastanete, otiđite u prirodu i upijajte njenu lepotu. Bićete nagrađeni neiscrpnom životnom snagom.

I ne treba zaboraviti!

Ne prepuštajte se patnji jer time povećavate patnju u svetu.

Ako upadnete u negativna emocionalna stanja (ljutnja, ljubomora, strah i sl.), osvestite ih i nemojte im dozvoliti da zagospodare vama.

Setiti se nekog srećnog događaja, obojite ga emocijom, izvucite vibraciju radosti na površinu. Napišite ga – pisanjem se sve lakše prenosi u materijalni svet. Pomoći ćete i sebi i drugima.

Budite zahvalni.

***

Autorka teksta: dr Dobrinka Arbanovski, internista i specijalista kvantne medicine, Holitimed