Strah je oduvek jedna crna strana čovekovog života. Tome smo svi svedoci. Život živimo u strahovima koji se nikada ne ostvare.

Umesto da svoje srce otvorimo ljubavi, zatvaramo ga u čauru u kojoj počinjemo da proživljavamo različite nijanse strahova.

Strah je jedan od naših najvećih izazova, na njemu možemo da rastemo, ali možemo i da padnemo. Često na kraju života žalimo za strahovima, koji su nas godinama paralizovali, kad shvatimo da su oni bili samo neke utvare u našem umu.

Photo by Raphael Rychetsky on Unsplash

Evo 10 razloga zašto mislimo da smo slabiji od svojih strahova:

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer sami sebe ne doživljavamo kao svog najboljeg prijatelja.

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer iako govorimo da verujemo u sebe, to nije tako.

Pročitajte i ovo: Upoređivanje s drugima upropaštava ti život

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer ne shvatamo da se u glavi sve bitke dobijaju i gube.

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer očekujemo da neko drugi treba da se pobrine za naš život.

Pročitajte i ovo: Perfekcionizam – glad za prihvaćenošću i ljubavlju

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer smo više oslonjeni na tuđe mišljenje nego na svoje.

Photo by Shwa Hall on Unsplash

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer ne verujemo da ima ljudi koji bi sve učinili za nas.

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer gledamo mnogo više u budućnost, nego u sadašnjost.

Pročitajte i ovo: Kako da vežbanjem svesnosti povećamo osećaj zadovoljstva životom

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer više mislimo na poraz, nego na pobedu.

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer više gledamo na ono što nemamo, nego na ono što imamo.

Pročitajte i ovo: Zašto se žalimo, čak i kada nam dobro ide

Mislimo da smo slabiji od svojih strahova jer je lakše da se žalimo na nešto što ne valja, nego da nešto u svom životu promienimo.

Mario Žuvela