Mnoge okove u životu smo sami izabrali, zato je na nama da izaberimo i da ih se oslobodimo!

Mnogo je okova koje nosimo kroz život. Okovi onoga šta će drugi reći, okovi naših uverenja, okovi naših navika, okovi naših negativnih osećanja, okovi našega razmišljanja.

Mario Žuvela, urednik portala Prijatelj vašeg uspeha

Pročitajte i ovo: Kako da vežbanjem svesnosti povećamo svoj osećaj zadovoljstva životom


Međutim, za većinu tih okova smo sami krivi jer smo se dali zarobiti. Sami smo im ponudili svoje ruke, misli, osećanja i uverenja. Najveći deo života žalimo se na njih i pitamo se kako ih se osloboditi, ne znajući da to možemo učiniti isto onako kako smo ih i dobili.

Mnogo je okova koje nosimo kroz život. Pređemo preko mnogo toga, a onda shvatimo da smo ostali zarobljeni, a ostali smo zarobljeni jer smo ključeve svoga života prepuštali svima.


Pročitajte i ovo: Zašto se žalimo?!


Fabrizio Verrecchia

Mislili smo da su drugi dužni da nas usmeravaju na pravi put, da nas usreće, pomažu nam na putu do uspeha, a onda, nakon nekog vremena, shvatimo da svaka usluga koju smo dobili traži nešto da im vratimo, štaviše, nije tražila nešto od nas, tražila je cele nas.


Pročitajte i ovo: Strah od odbacivanja sprečava razvoj bliskosti


Svakoga dana dajemo se zarobiti mnogim novim okovima, pa mislimo da je važno ovo i ono, da moramo učiniti ovo ili ono, a onda na kraju shvatimo da ništa ne moramo. Sve je to samo jedna obmana koje tek na kraju postajemo svesni. Upravo zbog toga život postaje težak, postaje muka jer bivamo zarobljeni hiljadama različitih lanaca i lančića jer za strgnuti svaki od njih, treba proći određenu bol.

Mnogo je okova koje nosimo kroz život, vidljivih, ali još više onih nevidljivih, svesnih, ali i nesvesnih.

Dar slobode se ni za kakva blaga ne prodaje, rekao je davno pesnik. To je vrednost našeg života u celini.


Pročitajte i ovo: Socijalno izbegavajuće ponašanje – socijalne fobije


Počnimo zato slobodno razmišljati, otvorena uma i srca gledati svet oko sebe. Niko nas neće istrgnuti iz okova u koje smo slobodne volje ušli, to moramo učiniti mi sami. Moramo verovati da postoji bolji život od ovoga koji živimo. Tek tada ćemo sigurno strgnuti lance koje nosimo.