Šta su drugi ljudi u tebi zarobili? Oslobodi to!

Sve one stvari koje su ti govorili i činili, svi oni oblici nepoštovanja, potcenjivanja i omalovažavanja ostavili su u tebi trajnu ranu i ožiljak.

Mario Žuvela, urednik portala Prijatelj vašeg uspeha

A onda više nisi hteo da to izađe na površinu, da se više nikada ne javi u tvojim mislima i to si potisnuo i prigušio. Nisi sebi dao vremena za razmišljanje i lepotu, vremena za igru i opuštanje jer si se bojao da će sve to jednom vratiti se kao bumerang.

Šta su drugi ljudi u tebi zarobili? Oslobodi to!

Pusti na površinu sve ono što su govorili o tebi i računaj kao da je to jedno završeno poglavlje tvog života. Njihova loša uloga. Možda isto tako misle i o sebi, potkopali su svoje snove i ideale i sada to isto žele učiniti i sa tvojima. Nemaju viziju svog života, pa žele raspršiti i tvoju.

Shvati da ti nisi ono što su oni o tebi govorili, to je njihov problem koji ostaje u njihovoj glavi.

Oslobodi sve što su drugi ljudi u tebe zarobili, obzire, strahove, sumnje, nesigurnosti, sve ono što je došlo iz njihovog sveta, a onda si pothranio u svoj. Videćeš koliko će život biti lakši kada se počneš mučiti samo svojim problemima, dok na kraju ne odlučiš i njih odbaciti.

Photo by Marion Michele on Unsplash

Nema puta prema nekom boljem životu sve dok iz sebe ne izvučeš sve ono što te ranjava i čini nekom drugom osobom kojom ni sam nisi zadovoljan.

Oslobodi se svega što ti uzima mir, oslobodi se da napokon možeš osetiti one emocije koje si osećao kao dete kada se nisi pitao kakav treba da budeš i koga treba da oponašaš. Sve ono zarobljeno u tebi mora jednom negde izaći i bolje bi bilo da sam to odstraniš u trenucima kada nikoga nema oko tebe, u trenucima kada to ne bi uzdrmalo tvoju egzistenciju.

Oslobodi se svega što su ljudi zarobili u tebi i shvati koliko život može biti lep.