Naučite da brinete o sebi!

Najpre, povucite se malo sa strane i posmatrajte pažljivo ljude oko sebe!

Mario Žuvela, urednik portala Prijatelj vašeg uspeha

Malo je onih koji će sa saosećanjem pristupiti vašoj slabosti. Malo je onih koji će vam reći da odluku donesete unutar sebe, ne prisiljavajući vas na svoj stav i svoje mišljenje.

Kada naučite da brinete o sebi, onda ćete se svaki dan iznova radovati, pronalazeći razloge za sreću u svom životu, ne okrećući se za drugima.

Povucite se u svoju tišinu i u njoj tražite razloge kojima ćete opravdati svoje postojanje, dati smisla onome što činite. Malo je onih koji će vas uhvatiti za ruku da bi vam nešto dali, verojatnije je da će to neko učiniti da vam nešto uzme ili da vas na nešto natera. Malo je onih kraj kojih možete zaista živeti jer kraj većine ljudi uglavnom osećate da vam samo prolazi vreme, ništa više od toga.

Photo by Ionut Comanici on Unsplash

Naučite da se radujete malim stvarima, nemojte da govorite sve što znate, ne verujte svemu što ste čuli i čuvajte svoj mir daleko od onih koji se samo pretvaraju da su vam prijatelji, a tu su u vašem životu iz nekih razloga.

Malo je onih koji vas mogu osnažiti iznutra, dati vam snagu da ne odustanete od svega kada vam bude teško, i na koje se svakog trenutka možete osloniti.

Kada naučite da brinete o sebi, onda će vam i samoća postati prijatelj, a još više ljudi s kojima u tišini možete stajati, razumevajući jedni druge.

Neće vam više trebati nečije potvrde da biste dokazali da vredite, niti ćete nekome morati da objašnjavate zašto donosite odluke kakve donosite. Biće vam dovoljno da živite svoj sadašnji trenutak, ne obazirući se na ono što je prošlo, niti brinjući o onome što može biti.