Razmišljam o tome koliko pojmovi „individualnost” i „nezavisnost”, zapravo, nemaju ili imaju vrlo malo veze, sa krizom u kojoj se danas nalaze bliskost, vezivanje i međuljudski odnosi uopšte.

O individualcima i nezavisnima mnogi danas govore i pišu negativno. Ti se pojmovi izjednačavaju sa egoizmom i samodovoljnošću, a nisu i ne znače to, ali to možda jesu postali vremenom, užurbanošću i fokusiranjem na obezbeđivanje uslova za samostalan, nezavisan život – osnovnih, boljih ili najboljih mogućih.

Marina Drobnjaković, dipl. psiholog i psihoterapijski savetnik

Biti nezavisan znači moći živeti i funkcionisati i bez drugih, ne zavisiti od njih i znati i moći osloniti se na sebe. Znači moći, hteti i umeti biti srećan i u samoći.

U tome nema ničeg lošeg, štaviše, trebalo bi da je nezavisnost mera funkcionalnosti i zdravlja.

Ako je nešto mera disfunkcionalnosti međuljudskih odnosa, onda su to umreženost, isprepletenost i simbioza. Biti nezavisan ne znači želeti biti i ostati sam. Biti nezavisan znači moći bez drugog dok se taj drugi ne pronađe ili pojavi. Želeti biti sam je u redu, dokle god samoća prija i željena je. Biti sam nije isto što i biti usamljen, usamljeni možete biti i u paru i ta je usamljenost najteža.

Kroz svoju praksu i susrete sa ljudima generalno, sve se više srećem sa onima koji su nezadovoljni svojim partnerskim vezama i trpeći ostaju u njima, iako su postale loše ili dobre nikada nisu ni bile. Ti ljudi obično za sebe kažu da ne mogu i ne umeju da budu sami. Sa druge strane, ne srećem same ljude koji svoju samoću trpe, ona je obično stvar odluke i želje usled potrebe za samovanjem ili usled nepronalaženja odgovarajućeg partnera.

Photo by Daria Litvinova on Unsplash

Neke kolege kažu da nezavisnost i potpuno uživanje u svojoj slobodi nisu prirodne potrebe i želje, već su naučene i usvojene usled promovisanja.

Slično razmišljaju i mnogi laici koji iz tog razloga, među ostalim, jesu protiv gej parade, na primer. Doživljavaju je kao promociju homoseksualnosti i veruju da joj se deca mogu naučiti i poželeti je ako je ponavljano gledaju.

Rekla bih da se današnje društvo pre postavlja prihvatajuće i podržavajuće spram nezavisnosti, samovanja i različitosti, nego da ih reklamira i podstiče.

Photo by Vladimir Tsokalo on Unsplash

Društvo danas prepoznaje i prihvata i one koji su sami ili u vezama koje zadovoljavaju samo deo njihovih potreba. Partnerske veze su danas mnogo širi i raznolikiji pojam od biti (ne)udata ili (ne)oženjen. Seksualnost je danas mnogo širi i raznolikiji pojam od heteroseksualnosti. Bila je to oduvek, danas su razlike samo vidljivije i slobodnije se izražavaju.

Uvek sam zagovarala i zagovaram pravo na življenje željenog života. Svi životni modusi su u redu dokle god ste sa njima u miru i sreći. Problem imate onda kada živite život koji ne želite da živite. Onda kada ne znate kako da živite život koji želite da živite. Onda kada se pitate šta ste to uradili i kojim ste putem pošli pa ste došli do životnog mesta koje vam ne prija.