Gledajući film “The Way We Were”, iznova sam promišljala nad razlikama koje među ženama i muškarcima postoje kada je reč o partnerskim odnosima.

U filmu, Ona je buntovna aktivistkinja, borac za socijalnu pravdu i bolji svet. On je, kako je u jednoj od scena Ona rekla, „lepa Amerika”. Potpuna suprotnost Njoj, neko ko sve dobija lako i na dlanu, neko ko sumnja da će Njene inicijative i male revolucije išta promeniti. On se Njoj jako dopada, privlačan joj je i divno piše. Ona nezaustavljivo i ponavljano ide ka Njemu i vrlo se trudi da budu par. Njemu imponuje i zabavlja ga Njen trud.

Marina Drobnjaković, dipl. psiholog i psihoterapijski savetnik

Njoj se nekako najviše dopada On bez svega ostalog što uz Njega ide. Bez Njegovog kruga prijatelja čije šale Ona ne shvata i smatra neukusnim, bez Njegovih sumnji u Njena htenja i nastojanja. On koji bi uz Nju i sa Njom mogao postati ono što zapravo jeste, još bolji On, On sa ambicijama koje Ona ima za Njega.

Pročitajte i ovo: Koje greške u ljubavi žene najčešće prave? I zašto?!

On je sve vreme svestan razlika koje među njima postoje i shvata da predstavljaju prepreku. U nekoliko navrata joj stavlja do znanja da misli da im neće ići, ali i popušta pred Njenim suzama i željom za nastavljanjem njihove priče. Da bi imala Njega, Ona je spremna da ne bude ili barem malo manje bude ono što jeste. Tako nekako po pravilu biva i kada se u životu sretnu dvoje sa nimalo ili malo toga zajedničkog, a partnerski i životno važnog.

Pročitajte i ovo: Za žene koje bi sve uradile za svog muškarca

Kao i u brojnim filmovima, i u životu se češće ženama nego muškarcima dešava da idu i rade protiv sebe u partnerskim odnosima.

Neretko sa krajnje dobrom namerom, ali zalud. Mnogi muškarci prilično tačno znaju kakvu partnerku i odnos sa njom za sebe žele i idu ka željenom. Manje su skloni pristajanju na odnose koji nisu ono što im je potrebno, ne zadovoljavaju ih ili ih čine nesrećnim. Shvataju da ne mogu i ne bi trebalo da žele da menjaju osobu sa kojom su i prilagođavaju je sebi te, sasvim zdravo i ispravno, sa prepoznavanjem razlika i problema koji razdvajaju i predstavljaju prepreku, biraju da odu iz datog odnosa.

Pročitajte i ovo: Kako to da se neko nikada ne preboli?!

Kao i mnogi muškarci, mnoge žene, takođe, znaju kakvog partnera i odnos sa njim za sebe žele ali na to neretko zaboravljaju, ili pomisle da pogrešan partner može postati pravi uz malo njihove podrške, pomoći, strpljenja i vođstva.

Pročitajte i ovo: Porodični programi koji koče razvoj ličnosti

Žene su sklonije pristajanju na partnere i odnose koji nisu ono što im je potrebno i što žele, pokušajima menjanja partnera, tolerisanju i prelaženju preko vlastitog nezadovoljstva, strpljivom čekanju dana kada će partner i odnos postati sasvim drugačiji ili mnogo bolji.

Svesne su ispostavljanja razlika koje predstavljaju nerešiv problem, ali neretko ne uspevaju da se odupru iskušenju da još jednom pokušaju da sačekaju, promene i spasu.

Pročitajte i ovo: Koje kvalitete ima pravi zavodnik?

I neretko ih razočarava i ljute su na partnere što su takvi kakvi jesu, što neće i ne mogu da se promene, umesto da pođu od sebe i prepoznaju da insistiraju na partnerskom odnosu sa osobom koja nije odgovarajuća i prava.

Čini se da mnogi muškarci, za razliku od mnogih žena, češće donose zdrave životne i partnerske odluke i izbore.

Pročitajte i ovo: Kako da ostvarimo vezu u kojoj ćemo se osećati kao celovita ličnost i slobodno voleti?

Sa većom lakoćom uspevaju u tome da u obzir uzmu i racionalno razmišljanje i emocije i tako donesu za sebe prave i dobre odluke. Birajući i odlučujući, češće se oslanjaju na mudar um, za razliku od mnogih žena koje se pre svega ili isključivo oslanjaju na svoj emocionalni um i rukovode osećanjima kojima neretko ne znaju razloge ni poreklo, a i emocije bi trebalo da imaju svoja „zato”.

Da, suprotnosti se privlače jer su uzajamno interesantne, inspirativne i uzbudljive.

Zavisno od toga po kojim se pitanjima partneri razlikuju i koliko su suprotnosti među njima izražene, mogu imati zanimljivu i burnu sadašnjost ili i budućnost. Zajednička budućnost uvek zahteva i pretpostavlja brojne sličnosti i srodnosti kada je o važnim životnim temama i pitanjima reč.

Pročitajte i ovo: Zašto ženomrzac potajno ili otvoreno mrzi žene?

Zanemarivanjem nezadovoljstva partnerskom vezom i nastojanjima koja frustriraju i ne vode boljitku ni zajedničkoj budućnosti, izlažemo sebe dodatnoj i sve većoj patnji. Odlažemo i izbegavamo ono što se neograničeno dugo ne može odlagati ni izbegavati. Kada već možete nešto da uradite pre ili kasnije, uradite pre.