Recimo, dugo radite na pronalaženju boljeg posla. Preseljenju u drugi grad ili državu. Dugo tragate za odgovarajućim partnerom. Godinama pokušavate da ostanete u drugom stanju.

Onda to na čemu ste toliko dugo radili najzad postane stvarnost i vi, umesto da slavite i radujete se – uplašite se i počnete da brinete, postanete nesigurni i neraspoloženi. Klonete duhom, potonete. I to stanje potraje toliko da i zbog toga počnete da brinete.

Marina Drobnjaković, dipl. psihološkinja i psihoterapijska savetnica

O čemu se tu, zapravo, radi?

Sve u životu možemo želeti iz različitih razloga. I možemo želeti ili samo misliti da želimo. Možemo i ne znati šta želimo i misliti da nikako ne možemo doći do toga da znamo. Možemo znati šta ne želimo i misliti da je dovoljno da to znamo.

Razlozi koji stoje u osnovi naših želja najjednostavnije se mogu podeliti na prave (dobre) i pogrešne (nedovoljno dobre, loše).

Iskrena, autentična, ako potiče iz nas i želimo da je ostvarimo zbog sebe. Iz svojih, a pravih, dobrih razloga. Ka ostvarenju takvih želja idemo nezaustavljivo i sigurno, sa verom u sebe i poverenjem u korake koje je na putu do cilja potrebno da napravimo. Po ostvarenju tih želja smo srećni i sjajno se osećamo.

Photo by Raphael Rychetsky on Unsplash

Sa druge strane, ako ne znamo šta, kako i zašto želimo; ako samo mislimo da znamo šta želimo; ako želimo ono što mislimo da bi trebalo da želimo jer isto žele i mnogobrojni drugi (pa još, u proseku, u određenom periodu u životu) – diskonektujemo se od sebe i svog.

Sa sobom i samo svojim ne komuniciramo ako u sebe ne gledamo; sa sobom ne razgovaramo; ne slušamo se, ne čujemo i ne razumemo; ignorišemo, negiramo i potiskujemo istinski svoje; odbijamo da se upoznamo i prihvatimo, podržimo sami sebe i na sebe se oslonimo; ako u sebe i sebi ne verujemo; na svoju intuiciju ne računamo.

Ako sve to (ne) radimo, zbunjujemo se i gubimo negde na putu od sebe ka istinski željenom.

Photo by Raj Eiamworakul on Unsplash

Znači li to da smo, zapravo, sve to vreme želeli tuđu želju, želju nekog drugog ili nekih drugih? Da, vrlo verovatno.

Može li, međutim, da znači i to da smo, predugo želeći, a ne ostvarujući željeno, prestali da se nadamo i verujemo da je moguće? Da nam se željeno činilo tako dalekim, da ne znamo šta ćemo sada kada je tako blizu, tu, pred nama? Da, može.

Mada je manje verovatno, rekla bih. Neraspoloženja svakako ne bi trebalo da bude u tom slučaju. Iznenađenost, zatečenost, paralisanost, strah od nepoznatog i novog, od promene i uspeha su u redu i moguće ih je osetiti u takvim situacijama. Klonuće duhom i manjak volje i energije za ulazak u novostvoreno su već znaci uzvika i kao takve ih je potrebno shvatiti. Nećete ih osetiti nakon što živa postane istinski vaša želja.

Photo by Oliver Sjöström on Unsplash

Kada pomislite da to nešto (ili nekoga) želite, zastanite i preispitajte poreklo želje. Pokušajte da dođete do mesta sa kojeg je data želja došla. Je li to mesto negde u vama ili mimo vas? Gde se u vama, ako jeste, data želja rodila? U grudima, umu ili negde drugo? Koje je misli i osećanja pokrenulo rađanje date želje?

Ako je niste osetili u sebi, gde jeste? Gde ste (i sa kim) tom prilikom bili, šta ste radili i mislili, kako ste se osećali? Šta je prethodilo rađanju date želje, dovelo do toga da poželite da je ostvarite? Koja iskustva i situacije? Kakav razgovor sa sobom (ili drugima)?

Photo by Diego Rosa on Unsplash

Pokušajte da zamislite trenutak oživljavanja željene želje, što vernije i sa što je moguće više detalja. Kako se osećate u susretu sa njenim ostvarenjem? Šta mislite? Šta će (dobro) proisteći iz ostvarivanja date želje? Kako će njeno ostvarenje obogatiti i (na bolje) promeniti vaš život i vas?

Hoće li biti potrebno da, kako biste ostvarili željeno, nešto žrtvujete ili se nečega odreknete? Hoće? Jeste li OK sa tim? Jeste? OK. Niste? Kako je u tom slučaju potrebno da postupite, a da to bude najbolje moguće (za vas, druge uključene u istu situaciju i samu situaciju)?

Photo by Daniel Monteiro on Unsplash

Ako promišljajući prethodno postavljena pitanja dođete do odgovora koji vam se ne dopadaju, razočaravaju vas, obeshrabruju, brinu ili deprimiraju – zaustavite se u željenju želje, redefinišite je i prilagodite sebi (ako je to moguće) ili je, pak, sasvim napustite i krenite ispočetka, putem otkrivanja onoga što želite istinski i zaista. Sebi i za sebe, iz autentično svojih razloga.

Do spoznavanja onoga što želimo iskreno i svim svojim bićem, neretko dolazimo nakon što prethodno eliminišemo suvišno, nepotrebno i neželjeno.