Ako ste u stanju da saslušate šta vaša partner/ka želi i oseća, bez jutnje, besa i nerviranja, ovim činom dajete joj do znanja da je poštujete i uvažavate, što je ne samo veliki dokaz ljubavi prema njoj, već i pravi poklon za nju.

Ovim činom činite da se vaša partnerka oseća sigurno i slobodno da potpuno otvoreno iskaže svoja osećanja i mišljenje.

Što je više u mogućnosti i slobodniija u izražavanju svojih osećanja, to se oseća uvaženijom jer je svesna da pored sebe ima partnera koji je prisutan, čuje je i razume.

Pored toga, postaje sigurnija u obostrana osećanja, a time će vam više verovati, imati poverenja u vas, prihvatati vaše stavove, želje i osećanja i ukazati vam divljenje kakvo zaslužujete. Jednostavno, obožavaće vas.