Da vas podsetim, prošlog ponedeljka smo rekli da je Treće telo – pozitivni projektujući um.

Ključno pitanje za treće telo – Dozvoljavam li ja sebi nadu? Dozvoljavam li ja sebi da imam dobro u svom životu?

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd Foto: Dejan Cvetković
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Foto: Dejan Cvetković

Tip ličnosti je čarobnjak ili konferansje.

Kada je broj 3 na slaboj poziciji, možete imati očekivanja daleka od realnosti i često izgledati veselo kada vam uopšte nije do smeha.

Delite obećanja da biste ugodili drugima.

Nemate sposobnost da kažete “ne” (dobro sam rekla – sposobnost, nije greška, jer trojkama je često nemoguće da prevale reč “ne” preko usta). Ne želite da vidite svoju tamnu stranu.  Imate ogromnu želju da vidite pozitivnu stranu  u svim ljudima i situacijama. Humor vam pomaže da nađete iskre božanskog u svakidašnjici. Treba da jačate svoje treće telo smanjivanjem negativnosti usmerenog ka sebi (gneva, okrivljavanja sebe, destruktivnog ponašanja ka sebi).

Kada je broj 3 na jakoj poziciji  (broj dara od Boga ili sudbinski broj) pozitivno razmišljate, puni ste nade i humora. Zračite svetlošću i pozitivnom energijom. Uvek vidite svetle strane. Imate dar da rasterate negativno raspoloženje i da nadahnete druge ljude. Imate osmeh za svakog. Uvek ste spremni za akciju.

Meditacija za treće telo

Sedite u turski, ruke u molitvenom položaju i recite mantru Ong Namo Guru Dev Namo, tri puta.

Stavite ruke na kolena u gjan mudru (kažiprst i palac se dodiruju vrhovima). Napravite ustima slovo O i dišite veoma jako na usta i udah i izdah, 30-40 udaha, izdaha u minuti.

Trajanje: dva minuta.

A onda dišite polako i duboko na nos i zamislite plamen. Zamislite kako taj plamen pali onaj deo prošlosti koji vas vezuje. Koncentrišite se na tačku između obrva i zamislite plamen sveće. Postanite sami plamen. Dozvolite plamenu da spali svu negativnost, sav stid, kajanje, krivicu iz prošlosti i sadašnjosti.

Trajanje: dva minuta.

Nastavite da osećate plamen u sebi, budite plamen, budite svetlost, budite žar. Dozvolite sebi mogućnost da budete srećni. Osvetlite sebe iznutra, osvetlite i prostoriju u kojoj se nalazite. Osetite svetlost, radost, dobrotu i nadu. Budite pozitivni.

Trajanje: jedan minut.

Lezite i odmorite koliko vam prija.

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni i recite Sat Nam.

Sat Nam!

Vaša Danica