Kundalini numerologija – Broj 2 – Negativni ili Zaštitni um

Pisala sam u prethodnim tekstovima da u kundalini jogi imamo deset tela, od kojih su tri tela uma. Broj 2 je zaštitni, negativni um koji ume da nas koči ali koji nas i štiti od opasnosti,  broj 3 – pozitivni um, onaj koji uvek vidi sve dobro i često srlja ne razmišljajući (jer se njemu nikad ne može ništa loše dogoditi) i broj 4 – neutralni  ili meditativni um koji balansira negativni i pozitivni um.

danica kundalini
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica Kundalini joge, Kundalini klub Beograd Foto: Dejan Cvetković

Joga nam govori o tome da svaki čovek na temenu glave ima čakru koja se zove sahasrara čakra ili lotos sa hiljadu latica.

To se može shvatiti i kao efirna supstanca, a i kao filozofski pojam. U svakoj latici lotosa, u svakoj sekundi javlja se jedna misao, znači 1000 misli u jednoj sekundi javlja se u našoj glavi.

Možete li da zamislite koliko jak je naš mozak – komjuter koji obrađuje sve te misli?

Neke od njih su na nivou svesti, a većina, 80 i više procenata, ostaju u podsvesti. Sve te misli nervnim kanalima odlaze u razne delove mozga. Način prerade misli zavisi od našeg ponašanja, našeg vaspitanja, okruženja. Sve misli bivaju obrađene bez obzira na to gde su završile, da li u našim glavama ili su pretočene u dejstva.

Misli mogu biti pozitivne ili negativne. Mogu da budu željene ili neželjene. Mogu da nam služe ili da nas ometaju. Mogu da nas čine srećnim ili nesrećnim. Mogu da kreiraju našu realnost. Ako proces obrade misli teče pravilno, onda vi prvo razmatrate negativno, štitite sebe tako što razmatrate sve opasnosti.

Uključujete negativni, zaštitni um, naše drugo telo u kundalini jogi. Tek onda gledate dalje, šta bi bilo kad bi bilo, ako nema opasnosti. To je uključivanje pozitivnog, projektujućeg uma. I na kraju procesa obrade misli uključuje se neutralni, meditativni um koji donosi najbolja rešenja, uzimajući u obzir i negativno i pozitivno i balansira ih.

two-1067090_1280

Najjednostavniji primer je način prelaženja preko ulice. Dvojka ne bi prelazila preko jer mogu da je udare kola. Trojka ni ne gleda da li ima kola, ona prelazi jer se njoj ništa ne može dogoditi, ona prelazi jer uvek mora da ide dalje, već u glavi ima isprojektovani cilj. A četvorka polako, meditativno, pogleda levo, desno, pa pogleda semafor i kada je sve OK, pređe ulicu i stigne do cilja.

Ključno pitanje za drugo telo je – da li ja mogu da predvidim sve opasnosti.

Znači, naše drugo telo je Negativni – Zaštitni Um.

Ključna fraza za drugo telo je potreba pripadanja. To je veoma važno jer dvoje uvek žele da budu jedno. Dvojke uvek imaju želju da se spoje sa nekim, potrebu pripadanja nekom ili nečemu. Žele da budu deo grupe, da prošire svoju identifikaciju. To može da bude i potreba spajanja našeg ja i našeg višeg Ja, jedinstva o kome i govori joga.

Možete biti jedno i sa svojim partnerom, mužem, možete se sjediniti sa svojim poslom, sa svojim radnim kolektivom. Možete se priključiti nekoj grupi, možete nositi određenu vrstu odeće ili imati posebnu frizuru ili nakit, da biste bili deo te grupe. Sve je to deo ljudskog postojanja,  gde dvoje žele biti jedno.

Ljudski odnosi i predstavljaju uzajamne odnose i komunikaciju. Vi ulazite u neke vrste odnosa, sjedinjujete se sa nekim ili nečim i menjate se, prolazeći kroz razne životne procese.

Smisao je u tome da treba da umete da proračunate opasnosti tako da biste bili potpuno svesni toga što se dešava i da umete da odredite granice, a zatim da rešite šta bi bilo najbolje za vas i za vaše nove odnose.

Postavljanje granica je odlično. U našem današnjem društvu ima toliko puno advokata jer naš zaštitni um nije dovoljno razvijen.

Tip ličnosti – zaljubljenik, dve jedinice (broj 1 je broj duše) se ne pretvaraju u dvojku dok nisu povezani nekim odnosima. Kada se odnosi završe ponovo postaju jedan i jedan.

Broj 1 je jedinstvo, broj dva dvojstvenost.

U broju 2 nema jedinstva, tu počinje deljenje i razdvajanje i zato dvojke teže ka pripadanju, spajanju.

Nastavak sledećeg ponedeljka.

Sat Nam!

Vaša Danica