Prvo telo je Telo Duše. To je veoma širok pojam.

Duša je ono što jesmo. Kada govorimo – radi sa dušom, ili dušu sam mu dala, mi uvek podrazumevamo intenzivnost. Tada se daje ili radi mnogo jače, sa više sebe.

Duša je izvor svega oko nas, sva dejstva počinju u njoj. Sa tačke gledišta jogina, telo Duše je nešto posebno i ima svoju težinu, oko 30 grama.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd

To je energetsko klupko energije koje ne može da bude ni stvoreno ni razrušeno. Čudno je da to nešto putuje vremenom i prostorom u raznim dimenzijama i ima svoju težinu. I to naše prvo telo, telo Duše nikada ne nestaje, čak ni posle naše smrti.

Telo Duše ulazi u deveto, Suptilno telo i samo ta dva tela, od svih deset, putuje dalje, a ostala tela se razgrađuju i nestaju. Suptilno telo snima i zapisuje sve što vi radite. I ništa se od njega ne može sakriti, sve ostaje zauvek zapisano i dobro i loše, i sve to utiče na naše sledeće živote.

Ključne reči za prvo telo su – glava ili srce, vaš um i vaš ego ili vaše srce, ljubav, saosećanje, oproštanje, zahvalnost (svi već dobro znate šta ide iz srca). Vaša glava i vaše srce moraju živeti u harmoniji, vama je neophodno i jedno i drugo, mada je uobičajeno da se intelekt i ego cene više od intuicije i zahvalnosti, koji idu iz srca.

Kada ste povezani sa svojim unutrašnjim Ja, lakše nalazite ono što treba da radite u svom životu. Pošteni ste sami sa sobom i sve vam tada ide od ruke. Ipak, morate naći balans između svog uma i želja svog srca, balans među logičkim i intelektualnim viđenjem stvari i praćenju svojih osećanja i emocija na svom putu ka sebi.

Na njih treba obraćati pažnju. Nemoguće je jednostavno razmišljati o postojanju tela Duše. Morate to da osetite preko srčane čakre i svog intuitivnog Ja.

Ključno pitanje je – Da li u meni postoji saosećanje i da li ja mogu da stvaram?

Tip ličnosti – Svetac, mudrac.

Nastavak sledećeg ponedeljka.

Sat Nam!

Vaša Danica