Neprijatelji ne postoje. Postoje samo izazovi našoj kreativnosti. Najveći neprijatelj smo sami sebi.

Neprijateljski odnos i destruktivno delovanje prema sebi nastaje onda kada ne prihvatamo sebe onakvima kakvi jesmo. Instinktivno odbacujemo svoju sopstvenu samoutvrđenu celokupnost. Počinjemo da se borimo sa svojim sopstvenim uspesima i dostignućima, sa ciljem da razrušimo svoju stabilnost i snagu. Naš ego želi sve da prisvoji i da vlada prostorom i vremenom.

Takav negativan odnos ka sebi staje između nas i istinskog dara ljudskog života- sposobnosti da se suprotstavimo „ja“, da prevaziđemo svoj ego i da uspostavimo vezu sa beskonačnošću svog višeg „Ja“.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica Kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica Kundalini joge, Kundalini klub Beograd

Ova meditacija nam vrlo efektno pomaže da pobedimo negativan i neprijateljski odnos prema sebi i daje nam sposobnost da budemo uvek svesni svog istinskog identiteta.

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ong je Tvorac, onaj koji nas je stvorio, Namo je pozdravljanje sa poštovanjem).
Guru je Učitelj, onaj koji daje tehniku i oslobođen je neznanja. Gu je tama, Ru svetlost koja uklanja tamu, Dev suptilni, nematerijalni, koji nema fizičku prirodu. Sve zajedno znači Ja se klanjam pred Tvorcem, božanskim Učiteljem unutar mene.

Ako vam je teško da sedite u turskom sedu, možete sesti na stolicu. U tom slučaju, noge treba da dodiruju pod. Najvažnije je da kičma bude prava.

Potom, savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.

Mudra – ruke savijene u laktovima, stegnute pesnice obe ruke, druge falange prstiju se dodiruju, a palčevi su usmereni na gore. Mudra je na nivou srčanog centra. Pritisnite pesnicu o pesnicu. Obratite pažnju na to da se palčevi dodiruju spoljašnjom stranom i da su usmereni na gore.
Fokusirajte pogled na vrh nosa.

Počnite da dišete na sledeći način: udah na nos- izdah na usta, udah na usta – izdah na nos i ponavljajte, udah na nos- izdah na usta, udah na usta – izdah na nos.

Dišite na ovaj način prva dva-tri dana po tri minuta. Zatim, polako produžavajte do 11 minuta. Maksimalno vreme dato za ovu meditaciju je 22 minuta.

Meditacija se radi 40 dana svaki dan. Ako jedan dan preskočito, krećete ispočetka.
Za kraj, udahnite duboko na nos, podignite ruke iznad glave i snažno ih protresite. Izdah. Ponovite još dva puta.

Kriju završavamo tako što sklopamo ruke u molitveni, uz izgovaranje Sat Nam, što znači – istina je u meni.
Sat Nam !