Da li znate priču o Ali-Babi i 40 razbojnika i o pećini koja se otvarala na zvuk magičnih reči Sezame – otvori se?

A sigurno znate još jednu čudesnu reč – Abrakadabra.

Pomoću njih nam se otvara skrivena pećina sa blagom ili se otvaraju mogućnosti dešavanja čudesnih stvari. U suštini, te reči su bile mantre.

3ba69bec416ee3bc40a43bbe7588605e

Ako znate magične reči otvoriće vam se prekrasni duhovni svet, pronaći ćete prave dragocenosti ovog života.

Mantra je zvuk koji podešava i reguliše mentalne vibracije i pomaže nam da fokusiramo um. U mantri je neverovatna snaga.
Mantra je formula koja menja uobičajenu šemu ponašanja uma i hemiju mozga u saglasnosti sa zakonima fizike i metafizike.

Yogi Bhajan, Master kundalini joge nam je ostavio sedam glavnih mantri za Epohu Vodolije,koje sam pripremila za vas.

Mantre epohe Vodolije

 Adi šakti mantra

EK ONG KAR, SAT NAM SIRI, VAHE GURU.

Tvorac i sve što je on sazdao su Jedno.
Njegovo ime je Istina.
Njegova beskonačna mudrost je neopisiva.

Adi šakti mantra sastoji se od osam reči (aštang mantra) i odnosi se na osam energetskih centara tela (7 čakri + aura). Ovih osam reči deluju kao kodovi, zbir slova ili telefonski broj direktne linije koja sjedinjuje vas, ono što je stvoreno, sa vašim Tvorcem. To je prva mantra kojoj je Yogi Bhajan, Master Kundalini joge učio ljude kada je počeo da živi u Americi. Ona stvara uzajamnu vezu izmedju vas i vaseljenskom stvaralačkom energijom. Ona je moćno sredstvo koje pomaže u budjenju kundalini energije, blaženstvu i zaustavljanju našeg uma.

VA JANTI KAR JANTI
DŽAG DUT PATI
AADAK IT VAHAA
BRAHMADE TREJŠA GURU
IT VAHE GURU

Veliko Ja, stvaralačko Ja,
Sve što se stvara u sva vremena jeste Veliko Jedno
Tri aspekta Boga, Brahma, Višnu, Siva
To jeste Vahe Guru

Ova mantra je iz učenja Patandžalija. Praktika ove mantre se pojavila kao kulminacija stotina godina molitve.

MUL MANTRA – korenska mantra, mantra koja nam pomaže da uspostavimo vezu sa svojom Dušom.

Ona nam pomaže da osetimo dubinu svesti i Duše. Isto kao što se i Univerzum sastoji od 108 elemenata tako i ova mantra ima 108 slova (na jeziku Gurmukhi). Vrlo je važno napraviti pauzu između reči Adžuni i Sebhang i jasno govoriti zvuk Č na kraju svake reči Sač – to pojačava efekat govorenja mantre.

EK ONG KAR SAT NAM KARTA PURKH NIRBO NIRVER
AKAAL MURAT ADŽUNI SEBHANG GURPRASAAD DŽAP
AAD SAČ DŽUGAD SAČ HEBHI SAČ
NANAK HOSI BHI SAČ

EK ONG KAR – Univerzum je jedno, u njemu nema odvojenosti, jedan Tvorac se vidi u svakom dejstvu i svakom biću. Mi smo sjedinjeni sa svim. Mi smo stvaralačka svest.

SAT NAM – Istina je naša identičnost. Naše postojanje – to je naša vibracija.

KARTA PURKH – mi smo stvaralačka bića. Mi postojimo da bi radili sve što nam kaže Bog.To je direktna naredba koju mi dobijamo iz same suštine naše prirode. To što mi radimo po volji naše više svesti je jednostavno i prekrasno

NIRBO NIRVER – kada živimo u svojoj Istinskoj Identičnosti za nas ne postoje osećaji straha i neprijateljstva.

AKAL MURAT ADŽUNI SEBHANG – mi treba da živimo saglasno tome kakve nas je stvorio Bog. Mi smo jedan od oblika Boga. Mi smo Beskonačnost i postojimo u nezavisnoj formi naše unikalne identičnosti zato što smo došli ovde sa već pripremljenom sudbinom. Akal Murat- to je naš oblik koji postoji iza predela smrti. Adžuni nam govori da po milosti Boga mi nismo bili uhvaćeni u zamku ciklusa rođenja i smrti. Mi smo bili poslani i došli smo ovde slobodni. Sebhang- mi postojimo kao posebni i nezavisni, ali delujemo zajedno sa sveopštim.

GUR PRASAD – to je blagoslov, milost, dodir koji transformiše od Guru, projavljene Učenja. Samo uz pomoć milosti Boga i Gurua (to može biti i naš unutrašnji Učitelj), mi dostižemo potpuno sjedinjavanje sa Beskonačnim. To iskustvo – to je poklon Gurua.

DŽAP – Svesno ponavljajte i vibrirajte. Govorite mantru naglas. Udjite u suštinu. Koncentrišite se. Meditirajte na sjedinjenje s Bogom i uzvišenje.

AD SAČ DŽUGAD SAČ HEBHI SAČ NANAK HOSI BHI SAČ – meditirajte na to što je bilo prvobitno istinito, istinito u svemu i u svim vremenima, istinito danas i biće istinito vo vjeki vjekov, tako je govorio Nanak.

Sat Nam

Vaša Danica