Kirtan krija je jedna od najpoznatijih krija u Kundalini jogi, ali danas ću vam pokazati manje poznatu varijantu.

Ona nam pomaže da brzo i jednostavno delujemo na naš mozak i da unapredimo sve njegove funkcije.

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene).

_DSC4735_Kriya
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica Kundalini joge, Kundalini klub Beograd

Onda savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.

Mudra – Ruke savijene u laktovima. Vrhovi prstiju ruku se dodiruju. A onda udarajte vrhove kažiprsta, srednjeg prsta, domalog i malog prsta  u ritmu mantre Sa-Ta-Na-Ma ( Sa- Beskonačnost, Ta- Život, Na- smrt, Ma – ponovno rodjenje), dok su palčevi sve vreme spojeni. Mudra je na nivou srčanog centra. Oči zatvorene. Dišite duboko i lagano.

_DSC4734_Kriya

Radite 11 minuta.

Za kraj udahnite duboko na nos, podignite ruke iznad glave i protresite ih jako. Izdah. Ponovite još dva puta.

Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.

Sat Nam !

Vaša Danica