Ova krija vam omogućava da razvijete vašu mogućnost viđenja preko intuicije.

Intuicija i molitva su neraskidivo povezane . Kada se mi molimo onda predajemo Univerzumu našu molbu ili zahvalnost za ono što imamo. Kada smo intuitivni, onda dobijamo poruke od Univerzuma kroz znake kao odgovor na naše molitve i, što je najvažnije, umemo da ih raspoznamo i prihvatimo.

Molitvu i intuiciju možemo da posmatramo kao dve strane medalje. Da bismo bili uspešni u životu potrebno nam je i jedno i drugo.

Intuicija je naše šesto čulo koje nam pomaže da se nađemo u nužno vreme na nužnom mestu, radeći nužni posao. Pomoću intuicije mi razumemo šta je istina u smislu koji prevazilazi naših pet čula. Razvijte vašu intuiciju, pošaljite molitvu Univerzumu i čitajte znake.

Počnimo!

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i recite tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo.

  1. Ispravite leđa. Savijte levu ruku u laktu, dlan okrenut nadole u nivou srčanog centra. Ispružite desnu ruku pravo napred, a onda je podignite do ugla od 60 stepeni. Dlan je okrenut nadole. Zatvorite oči i dišite lagano.

Pokušajte da dišete na sledeći način: udah-zadržavanje-izdah, isti vremenski period. Vremenom možete da dođete do – udah 20 sekundi, zadržavanje 20 sekundi, izdah 20 sekundi.

Osetite Božansko prisustvo oko vas. Ostanite u pozi 11 minuta. Zatim udahnite duboko, zadržite disanje koliko možete, popravite pozu i izdahnite. Ponovite još dva puta. Opustite se. Možete da protresete ruke par puta i da raspodelite energiju.

Ova vežba se radi sa disanjem koje se zove Disanje jedan minut (One Minute Breath) i ona nas povezuje sa srčanim centrom, sa našim oreolom (the Arcline) i sa našom projekcijom. Osetite vaše magnetno polje, vašu auru dok meditirate. Budite u vašem otvorenom, senzitivnom i neograničenom polju.

2.  Ispružite ruke pravo napred, spojite dlanove, kao za molitveni položaj. Palčevi se dodiruju i usmereni su nagore. Zatvorite oči i zviždite neku pesmu po vašem izboru sedam minuta.

Ova vežba deluje na paraštitnu žlezdu i vi možete osetiti blagi pritisak u vratu. U ovoj vežbi vaša šesta čakra je stimulisana zvukom koji vi proizvodite, vašim zviždanjem. Taj zvuk vas relaksira i otvara. Mudra uveličava vašu neutralnost. Kada su ruke u molitvenom položaju onda balansiramo levu i desnu hemisferu mozga.

_DSC2411_Kriya_1000
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd

3.  Napravite lotos mudru u nivou vaših očiju. Dodiruju se spoljašnje strane dlanova svi prsti su malo razdvojeni i gledaju nagore, kao da ste napravili lotosov cvet. Celo telo je opušteno, samo držite lotos mudru u nivou vaših očiju. Oči su zatvorene, tri minuta.

Treća vežba je vaša tačka oslonca. Vi kreirate polarnost između vaših fiksiranih šaka, prsti su kao antene, a sve ostale ćelije tela se odmaraju. Vi primate informacije i intuiciju od znanog i neznanog, od Univerzuma.

4.  Onda udahnite duboko, prepletite sve prste u nivou srčanog centra i stegnite najjače što možete. Izdahnite. Ponovite još dva puta. Onda se opustite, porazgovarajte sa nekim, „ prizemljite se“, još nekoliko minuta.

I sklopite ruke u molitveni položaj i recite Sat Nam.

SAT NAM

Vaša Danica