Oduvek su se ljudi zanimali za snove. I snevači i teoretičari pronalazili su u njima dragocen materijal za analizu i tumačenja.

Iako snovi deluju na prvi pogled kao nevažni nusprodukt spavanja, u njima se kriju moćni i važni sadržaji koji nas mogu voditi većoj stabilnosti, zrelosti i ličnoj mudrosti.
Katarina Krstić Gestalt life coach i savetnik, HR Consultant
Katarina Krstić
Gestalt life coach i savetnik,
HR Consultant

Za druge, procesi koji igraju važnu ulogu na polju duhovnog rasta i integracije kroz kontakt sa kolektivno nesvesnim. Geštalt  pristup, uzimajći u obzir i jedno i drugo, posmatra snove kao otvoren put kompletnije spoznaje sebe koja nam daje mogućnost kretivnijeg življenja i bolje integracije ličnosti.

Snovi, koji su povezani sa našim akutelnim životom, oni koji odslikavaju događaje i lica kojima smo okupirani tokom dana, ili iznose na videlo jake emocije koje smo prigušili tokom redovnih aktivnosti, najčešće lako tumačimo.

Ukoliko se u našem snu dešava nešto što nas plaši, proganja, veoma raduje  ili donosi visok nivo uzbuđenja, možemo se zapitati u vezi sa čim u našem svakodnevnom životu imamo takva osećanja i pokušati da prepoznamo šta nas to aktuelno plaši, raduje ili uzbuđuje i šta radimo sa tim osećanjima. Nekada ovih osećanja nismo u potpunosti svesni tokom dnevnih aktivnosti, pa nam san dolazi kao glasnik važnih informacija i nudi pomoć da bolje spoznamo sebe i svoje potrebe kako bismo ih konstruktivno zadovoljili u realnom životu.

Sama simbolika snova je uvek višeslojna i individualna i zbog toga pravi rad na snu zahteva otvoreno i slobodno traganje i istraživanje.

Geštalt pristup nam daje jednu zanimljivu paradigmu tumačenja snova koja nas može dovesti do dubljeg sagledavanja naše unutrašnje lične dinamike i ukazati na ono što svesno ili nesvesno, neopravdano zanemarujemo u sebi. Ovakav način tumačenja snova može nas bolje povezati sa našom unutrašnjom mudrošću i dati podsticaj za važne i stabilne promene.

Svaki pojedinični element sna predstavlja jedan deo nas, a međusobne relacije ovih elemenata mogu predstavljati našu unitrašnju dinamiku i pozvati nas da sebe bolje upoznamo i efikasnije usaglasimo različite aspekte svoje ličnosti.

Na primer, ukoliko sanjamo da kasnimo na voz koji upravo kreće, prazan i neosvetljen, da nam ponestaje snage dok jurimo ka peronu i dok se sudaramo sa putnicima koji su upravo stigli i lagano se zadovoljno kreću ka izlazu, sve pomenute figure sna možemo posmatrati kao određene delove sebe koji imaju glavnu ulogu u našoj aktuelnoj unutrašnjoj dinamici.

Analizu ovog sna možemo napraviti idetifikujući se sa svakim aspektom pojedinačno.

Možemo krenuti od voza koji je prazan i mračan i pokušati da zamislimo da smo mi on. U te svrhe važno je da iz uloge voza posmatramo i sebe i ostale aktere u sceni, započinjući rečenicu – Ja sam mračan i prazan voz, koji kreće na put potpuno sam. Ja idem po planu i ne obazirem se na to što u meni nema ljudi, nema života i što sa mnom na put ne kreće onaj koji je želeo da krene.

Fokusirajući se na svoj doživljaj ovog voza, nastavljamo da sagledavamo njegova osećanja, ciljeve i ponašanja sve dok ga ne sagledamo u potpunosti. Kada iscrpimo sve što bi voz mogao da kaže o sebi i o drugima u tom snu, možemo se zapitati da li se negde u svom životu osećamo kao on.

Na sličan način možemo istražiti ulogu koju smo namenili sebi u tom snu. Možemo započeti sa rečenicom koja počinje sa – ja trčim, ponestaje mi snage, vidim da neću stići na cilj, ostaću ovde, a trebalo bi da uskoro budem tamo, smetaju mi ovi ljudi koji su došli na svoje odredište jer prave gužvu i stvaraju mi prepreke. Osećam da ne uspevam da stignem na vreme, borim se, trčim ali mi ne uspeva.

U ovom procesu važno je da budemo slobodni da istražimo osećanja svakog aspekta i da istražimo sve što njima pada na pamet, bez pokušaja da cenzurišemo, osuđujemo ili interpretiramo. Kada to učinimo možemo se ponovo zapitati da li se i mi sami u nekom delu sebe osećamo tako i identifikovati taj deo sebe kao i situaciju u kojoj se to dešava. Na isti način možemo istražiti i ostale elemente sna, u ovom slučaju, peron i druge ljude.

Kada definišemo sve ključne delove sna, odnosno, sopstvene ličnosti, možemo dalje posmatrati njihove međusobne odnose.

Da li zaista prazan, mračan, beživotni deo nas ignoriše i ostavlja na cedilu neki drugi deo naše ličnosti koji juri i pokušava da kroz ulaganje velikog napora stigne do svog cilja iako mu ponestaje snage dok se bori sa preprekama. Da li neki treći deo nas, kao oni putnici u našem snu, misli da je već stigao na svoj cilj i želi da se opusti i lagano stigne kući i odmori se pa zbog toga stvara otpor i prepreku onom delu koji juri svoj novi cilj i novo odredište.

Nakon što analiziramo našu unutrašnju dinamiku i prepoznamo na koje načine podržavamo i sabotiramo sebe, možemo se usmeriti ka stvaranju boljih odnosa između prepoznatih delova sebe i uspostaviti lepše odnose razumevanja i saradnje. Na taj način uspostavljamo veći stepen unitrašnje harmonije i stvaramo više energije za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Može biti korisno i da zamislimo svoj san kao odštampani roman i da pokušamo da mu dodelimo naziv.

Sam naziv romana može nam ukazivati na suštinu radnje koja se aktuelno odigrava u našem životu i ima veliki značaj za nas.

Takođe, možemo zatvorenih očiju zamisliti da otvaramo roman na određenoj strani i da slova na njoj poprimaju različitu veličinu. Dok gledamo u tu stranu možemo obratiti pažnju na rečenicu koja se na njoj najviše ističe. Ona može biti ključna poruka sna, a njeno prepoznavanje nas može voditi kreativnijem i efikasnijem delovanju u trenutnoj sitiaciji.

Iako je moguće da kroz samostalnu analizu snova dođemo do korisnih informacija, za punu integraciju i promenu unutar ličnosti, kao i uspeh u korišćenju simbolike i dinamike sna, najčešće nam je potrebno profesionalno vođstvo.

Ukoliko se zainteresovani za radionice analize snova, svoja pitanja i prijave možete proslediti na gestalt.life.coaching.srbija@gmail.com.

Sito&Rešeto newsletter
Nedeljni pregled najinteresantnijih tekstova sa Vašeg omiljenog portala.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.