Oduvek su se ljudi zanimali za snove. I snevači i teoretičari pronalazili su u njima dragocen materijal za analizu i tumačenja.

Iako snovi deluju na prvi pogled kao nevažni nusprodukt spavanja, u njima se kriju moćni i važni sadržaji koji nas mogu voditi većoj stabilnosti, zrelosti i ličnoj mudrosti.
Katarina Krstić Gestalt life coach i savetnik, HR Consultant
Katarina Krstić
Gestalt life coach i savetnik,
HR Consultant

Za druge, procesi koji igraju važnu ulogu na polju duhovnog rasta i integracije kroz kontakt sa kolektivno nesvesnim. Geštalt  pristup, uzimajći u obzir i jedno i drugo, posmatra snove kao otvoren put kompletnije spoznaje sebe koja nam daje mogućnost kretivnijeg življenja i bolje integracije ličnosti.

Snovi, koji su povezani sa našim akutelnim životom, oni koji odslikavaju događaje i lica kojima smo okupirani tokom dana, ili iznose na videlo jake emocije koje smo prigušili tokom redovnih aktivnosti, najčešće lako tumačimo.

Ukoliko se u našem snu dešava nešto što nas plaši, proganja, veoma raduje  ili donosi visok nivo uzbuđenja, možemo se zapitati u vezi sa čim u našem svakodnevnom životu imamo takva osećanja i pokušati da prepoznamo šta nas to aktuelno plaši, raduje ili uzbuđuje i šta radimo sa tim osećanjima. Nekada ovih osećanja nismo u potpunosti svesni tokom dnevnih aktivnosti, pa nam san dolazi kao glasnik važnih informacija i nudi pomoć da bolje spoznamo sebe i svoje potrebe kako bismo ih konstruktivno zadovoljili u realnom životu.

Sama simbolika snova je uvek višeslojna i individualna i zbog toga pravi rad na snu zahteva otvoreno i slobodno traganje i istraživanje.

Geštalt pristup nam daje jednu zanimljivu paradigmu tumačenja snova koja nas može dovesti do dubljeg sagledavanja naše unutrašnje lične dinamike i ukazati na ono što svesno ili nesvesno, neopravdano zanemarujemo u sebi. Ovakav način tumačenja snova može nas bolje povezati sa našom unutrašnjom mudrošću i dati podsticaj za važne i stabilne promene.

Svaki pojedinični element sna predstavlja jedan deo nas, a međusobne relacije ovih elemenata mogu predstavljati našu unitrašnju dinamiku i pozvati nas da sebe bolje upoznamo i efikasnije usaglasimo različite aspekte svoje ličnosti.

Na primer, ukoliko sanjamo da kasnimo na voz koji upravo kreće, prazan i neosvetljen, da nam ponestaje snage dok jurimo ka peronu i dok se sudaramo sa putnicima koji su upravo stigli i lagano se zadovoljno kreću ka izlazu, sve pomenute figure sna možemo posmatrati kao određene delove sebe koji imaju glavnu ulogu u našoj aktuelnoj unutrašnjoj dinamici.

Analizu ovog sna možemo napraviti idetifikujući se sa svakim aspektom pojedinačno.

Možemo krenuti od voza koji je prazan i mračan i pokušati da zamislimo da smo mi on. U te svrhe važno je da iz uloge voza posmatramo i sebe i ostale aktere u sceni, započinjući rečenicu – Ja sam mračan i prazan voz, koji kreće na put potpuno sam. Ja idem po planu i ne obazirem se na to što u meni nema ljudi, nema života i što sa mnom na put ne kreće onaj koji je želeo da krene.

Fokusirajući se na svoj doživljaj ovog voza, nastavljamo da sagledavamo njegova osećanja, ciljeve i ponašanja sve dok ga ne sagledamo u potpunosti. Kada iscrpimo sve što bi voz mogao da kaže o sebi i o drugima u tom snu, možemo se zapitati da li se negde u svom životu osećamo kao on.

Na sličan način možemo istražiti ulogu koju smo namenili sebi u tom snu. Možemo započeti sa rečenicom koja počinje sa – ja trčim, ponestaje mi snage, vidim da neću stići na cilj, ostaću ovde, a trebalo bi da uskoro budem tamo, smetaju mi ovi ljudi koji su došli na svoje odredište jer prave gužvu i stvaraju mi prepreke. Osećam da ne uspevam da stignem na vreme, borim se, trčim ali mi ne uspeva.

U ovom procesu važno je da budemo slobodni da istražimo osećanja svakog aspekta i da istražimo sve što njima pada na pamet, bez pokušaja da cenzurišemo, osuđujemo ili interpretiramo. Kada to učinimo možemo se ponovo zapitati da li se i mi sami u nekom delu sebe osećamo tako i identifikovati taj deo sebe kao i situaciju u kojoj se to dešava. Na isti način možemo istražiti i ostale elemente sna, u ovom slučaju, peron i druge ljude.

Kada definišemo sve ključne delove sna, odnosno, sopstvene ličnosti, možemo dalje posmatrati njihove međusobne odnose.

Da li zaista prazan, mračan, beživotni deo nas ignoriše i ostavlja na cedilu neki drugi deo naše ličnosti koji juri i pokušava da kroz ulaganje velikog napora stigne do svog cilja iako mu ponestaje snage dok se bori sa preprekama. Da li neki treći deo nas, kao oni putnici u našem snu, misli da je već stigao na svoj cilj i želi da se opusti i lagano stigne kući i odmori se pa zbog toga stvara otpor i prepreku onom delu koji juri svoj novi cilj i novo odredište.

Nakon što analiziramo našu unutrašnju dinamiku i prepoznamo na koje načine podržavamo i sabotiramo sebe, možemo se usmeriti ka stvaranju boljih odnosa između prepoznatih delova sebe i uspostaviti lepše odnose razumevanja i saradnje. Na taj način uspostavljamo veći stepen unitrašnje harmonije i stvaramo više energije za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Može biti korisno i da zamislimo svoj san kao odštampani roman i da pokušamo da mu dodelimo naziv.

Sam naziv romana može nam ukazivati na suštinu radnje koja se aktuelno odigrava u našem životu i ima veliki značaj za nas.

Takođe, možemo zatvorenih očiju zamisliti da otvaramo roman na određenoj strani i da slova na njoj poprimaju različitu veličinu. Dok gledamo u tu stranu možemo obratiti pažnju na rečenicu koja se na njoj najviše ističe. Ona može biti ključna poruka sna, a njeno prepoznavanje nas može voditi kreativnijem i efikasnijem delovanju u trenutnoj sitiaciji.

Iako je moguće da kroz samostalnu analizu snova dođemo do korisnih informacija, za punu integraciju i promenu unutar ličnosti, kao i uspeh u korišćenju simbolike i dinamike sna, najčešće nam je potrebno profesionalno vođstvo.

Ukoliko se zainteresovani za radionice analize snova, svoja pitanja i prijave možete proslediti na gestalt.life.coaching.srbija@gmail.com.