Unutrašnja mudrost je deo unutar nas koji je u stanju da na najbolji mogući način sagleda naše potrebe, naše kapacitete u konkretnom trenutku, mogućnosti ili ograničenja u sredini oko nas, i kreira jasne, mudre smernice za dobre odluke ili pravce delovanja.

Kao dobri, stari kompas koji uvek pokazuje gde je sever, ona nepogrešivo pokazuje koji je naš pravi put, šta je najbolji potez koji sada i ovde možemo preduzeti i koji je najispravniji odgovor na situaciju u kojoj smo se našli.
Katarina Krstić
Gestalt life coach i savetnik,
HR Consultant

Ova unutrašnja mudrost je prisutna u svakome od nas.

Često se meša sa intuicijom,  znanjem ili iskustvom, ali ona je i više od toga. To je resurs koji nam može biti uvek na raspolaganju i koji je veoma koristan kada treba doneti neku važnu odluku ili onda kada želimo da više i bolje brinemo o sebi. Ostvariti kontakt sa unutrašnjom mudrošću nije teško ukoliko smo spremni da za njom tragamo i da je pažljivo slušamo.

Ona je znanje koje svi jednako posedujemo, ali najčešće prepokrivamo naučenim poluistinama, strahovima, nerealnim očekivanjima ili navikama u razmišljanju.

Često se dešava da negde duboko u sebi znamo šta je ispravno činiti u nekoj situaciji ali nemamo dovoljno hrabrosti da idemo tim najmudrijim i najispravnijim putem. Plašimo se da izađemo iz okvira očekivanog i “trebalo bi da” načina ponašanja i razmišljanja. Da bismo pobegli od signala koje nam daje unutrašnja mudrost izmišljamo argumente za ono što već činimo ili biramo, ili plašimo sebe nekim negativnim posledicama koje ćemo imati ukoliko poslušamo ovog mudrog unutrašnjeg savetnika.

Foto Zhou Yu

Da li ćemo uspeti da iskoristimo ovaj resurs, zavisi od toga koliko ćemo biti uspešni u tome da ostvarimo dobar kontakt sa njim, bez ometanja i bez šumova koje pravimo svojim uobičajenim načinom rešavanja problema ili stilovima bežanja od njih.

Jedna geštaltistička vežba koja nam u tome može pomoći zahteva malo vremena i prostora da udjemo u kontakt sa ovim dragocenim delom sebe.

Najbolje je da se izvodi sa zatvorenim očima. Da bi ovaj kontakt bio uspešan, potrebno je za početak da pokušamo da izbacimo iz fokusa bilo kakva razmišljanja ili klasične logičke analize i prestanemo da se na uobičajen način bavimo time šta će se desiti ako preduzmemo ovo ili ono.

Potrebno je da se fokusiramo na sebe i budemo svesni toga kako se osećamo sada i ovde, kako dišemo, šta osećamo u svom telu i uđemo u dublji kontakt sa sobom. Nakon toga, odaberemo jednu temu, u vezi koje želimo odgovor, i formulišemo je kao pitanje svojoj unutrašnjoj mudrosti.

Pitanja mogu biti, na primer, “Da li da prihvatim ovu ponudu za posao?”, “Da li da započnem ovu vezu?”, “Da li da izađem iz ovog braka?”, “Šta da uradim u vezi sa svojim lošim raspoloženjem?” I druga slična pitanja koja nas muče u određenom trenutku, koja se moga ticati svih polja našeg života.

Važno je da budemo u kontaktu sa pitanjem i da zamislimo da se naša unutrašnja mudrost sada njime bavi i da se upravo sprema da nam isporuči odgovor.

Nakon toga zamislimo da se ispred nas nalazi kutija u kojoj je odgovor koji čekamo. Zamišljamo kako otvaramo kutiju i u njoj nalazimo papir na kojem je ispisan odgovor naše unutrašnje mudrosti. Uzimamo papir u ruke i čitamo odgovor koji smo čekali.

Može se desiti da, ukoliko vežbu radimo u trenutku u kojem nismo spremni da se suočimo sa odgovorom dobijemo prazan papir,  ili neki nedovoljno jasan tekst, kao možda i odgovor u vidu nekog simbola, ili  u kutiji zateknemo i neki predmet koji može biti vodič za nalaženja odgovora. U tom slučaju, možemo se pozabaviti svojom nespremnošću da pronađemo rešenje i istražiti razloge za to. Ukoliko želimo da uspostavimo dobar odnos komunikacije sa svojom unutrašnjom mudrošću, ponekad je potrebno malo upornosti i iskustva u građenju odnosa, isto kao i u komunikacijama koje ostvarujemo u svojoj okolini. Zato je važno biti uporan ako iz prve ne dobijemo rezultat.

Za dobar odnos je značajno i to na koji način ćemo uvažiti ono što smo dobili kao poruku svoje unutrašnje mudrosti.

Da li ćemo je ubrzo zaboraviti, ili možda diskreditovati nekim drugačijim zaključkom. Odnos uvažavanja podstiče svaku vezu, pa i ovu.

Zbog toga je važno da damo sebi neko vreme da budemo u kontaktu sa porukom koju smo dobili isključujući sva svoja predubeđenja, stavove i logičke analize i da dozvolimo sebi da je u potpunosti čujemo i osetimo.