Geštalt life coaching je pravac proistekao iz geštalt terapije i savetovanja namenjen svima onima koji žele da postignu veću punoću življenja, maksimalno aktualizuju svoje potencijale, postignu uspeh na bilo kom polju svog delovanja i nauče da se na kreativniji i efikasniji način suočavaju sa izazovima.

Ovaj uspeh se može odnositi na veću profesionalnu efikasnost, postizanje skladnih i podstičućih partnerskih odnosa, izbalansiran porodični život, progresivni duhovni razvoj, podizanje stepena vitalnosti i zdravlja ili na bilo koji drugi specifičan životni cilj.

Katarina Krstić Gestalt life coach i savetnik, HR Consultant
Katarina Krstić
Gestalt life coach i savetnik,
HR Consultant

Geštalt je reč nemačkog porekla koja označava celinu i ukazuje na to da je ovaj pravac usmeren ka ostvarivanju integracije i celovitosti ličnosti i razvoj njenog punog potencijala.

Pročitajte i ovo: Koje greške u ljubavi žene najčešće prave? I zašto?!

Geštalt terapija je nastala četrdestih godina prošlog veka, uključivši u sebe određena znanja proistekla iz psihoanalize, istočnjačke filozofije življenja, egzistencijalizma, i pored toga, inegrisala u svoj sistem teoriju polja i oslonila se na fenomenološki metod u proučavanju i posmatranju iskustva.

Pročitajte i ovo: Za žene koje bi sve uradile za svog muškarca

Osnovni cilj geštalt pristupa u radu sa klijentima zasniva se u podsticanju procesa Svesnosti, uvek u ”sada i ovde” vremenskom okviru, i korišćenju tehnika koje imaju za cilj da nas dovedu do boljeg kontakta sa sobom i prihvatanja sebe onakvim kakvi zaista jesmo, kako bismo oslobodili sve svoje mogićnosti i integrisali ih u novu jedinstvenu autentičnu celinu, sposobnu da se sa uspehom nosi sa realnošću i vodi sebe putem samoaktualizacije.

Jedna od tehnika po kojoj je geštalt terapija postala poznata jeste vođena fantazija, u kojoj se uz pomoć verbalnih instrukcija uvodimo u fantaziju, kroz koju upoznajemo i sagledavamo otuđene delove sebe, davno zaboravljene potencijale, svoje sabotere ili kritičare i druge potisnute aspekte, kako bismo postigli veći stepen shvatanja svog načina funkcionisanja i uspostavili unutrašnje saveze bazirane na razumevanju, prihvatanju i zajedničkim ciljevima.

Pročitajte i ovo: Zašto srce treba više vremena da prihvati ono što um već zna?

Pored vođenih fantazija, geštalt koristi tehnike procesa kontinuirane svesnosti uz pomoć kojih, ostajanjem u dubljem kontaktu sa sobom i praćenjem onoga što jeste prisutno sada i ovde u nama, stičemo dublji uvid u svoje procese, introjekte, automatizme u mišljenju i doživljavanju realnosti, upoznajući svoj proces pridavanja značenja događajima.

Foto Julien Lavallee

Jedna od poznatijih geštalt tehnika jeste i čuvena ”prazna stolica” na koju se tokom rada može smestiti bilo koji zanimljiv sadržaj koji želimo dublje da istražimo i upoznamo.

Pročitajte i ovo: Intimne partnerske stvari o kojima ne bi trebalo da pričate sa prijateljicama

U nju često smeštamo svoje brige, strahove, želje, telesne simptome, druge ljude sa kojima je potrebno redefinisati odnos, određene delove sebe ili bilo koju figuru od značaja. Sedeći na ”vrućoj stolici”, kroz dijalog sa sadržajem koji projektujemo u ”praznu stolicu”, stičemo priliku da napravimo duboke uvide i integracije koje nas vode većoj celovitosti i intenzivnim promenama.

Pročitajte i ovo: Žene se zaljubljuju u junake, a muškarci u sfinge

Ove promene dovode do realnih izmena u našem ponašanju i mišljenju, oslobađaju nas za nove načine reagovanja, rešavaju nas neprijatnih emocija ili stanja, podižu nivo energije i entuzijazma, i time omogućavaju veću efikasnost i veće zadovoljstvo sobom i životom.

Foto Robson Morgan

Tvorac geštalt terapije, Fritz Pearls, psihoterapeut rođen u Nemačkoj, koji je sredinom prošlog veka osnovao prvi Gestalt institut u Americi, gde je ovaj pristup imao i najveću popularnost, isticao je da naš razvoj, zrelost i naše mentalno zdravlje zavise od toga u kojoj meri smo spremni da se iskreno i autentično susretnemo sa sobom, onakvim kakvi zaista jesmo i da prihvatimo i zavolimo sebe u celini a ne samo u onim aspektima za koje verujemo da su dobri i da bi trebalo da nam pripadaju.

Pročitajte i ovo: Porodični programi koji koče razvoj ličnosti

Zbog toga geštalt pravac u psihoterapiji, savetovanju i coachingu isključuje bilo kakvu vrstu suđenja i vrednovanja jer takva vrsta odnosa prema sebi i sopstvenim sadržajima dovodi do podeljenosti naše unutrašnje energije na dve zaraćene strane, a ovi unutrašnji ratovi iscrpljuju našu snagu i potencijale i ostavljaju nas u pasivnoj poziciji iz koje nismo u stanju da se uspešno realizujemo.

Pročitajte i ovo: Da li je prvi utisak zaista pravi?

Prema geštaltu, jedna od veoma važnih prepreka na putu daljeg razvoja jesu naučeni i automatizovani stilovi opažanja, mišljenja i doživljavanja, kojih nismo svesni, i koji u velikoj meri upravljaju našim ponašanjem dovodeći nas do neželjenih ishoda i nezadovoljstava.

Pročitajte i ovo: Kako da se razvedete na civilizovan način

Automatizmi su naši uobičajeni i nesvesni obrasci interpretacije realnosti i emocionalnog odgovara na nju i predstavljaju nizove povezanih procesa kojima smo nesvesno vođenji i zbog kojih često imamo iste odgovore na situaciju.

Pročitajte i ovo: Skrivena lica depresije – nasmejana depresija

Ovim automatizmima sebe držimo u začaranom krugu istih pokušaja,  istih pogrešaka i istih ishoda. Kada automatizmi prevladaju, naš kontakt sa željama i mogućnostima je oslabljen i naš potencijal da kreativno odgovorimo na izazove je smanjen pa je zbog toga je centralni deo našeg rada usmeren na to da podstaknemo klijente, kroz svesnosti i fokusiranje, da dođu u kontakt sa ovim nesvesnim načinima fukcionisanja i otkriju svoje tipične obrasce mišljenja, doživljavanja i reagovanja na okolnosti kojima sebe sprečavaju da kvalitetnije i uspešnije žive i deluju na okolnosti koje ih okružuju.

Pročitajte i ovo: Loše navike koje mogu da unište vaš odnos

Gestalt filozofija življenja stavlja akcenat na aktivan proces preuzimanja odgovornosti ne samo za sopstveno ponašanje i odluke koje pravimo već i za svaki unutrašnji sadržaj koji prepoznajemo u sebi.

Pročitajte i ovo: Sloboda u vezi i zašto je brkaš sa narcisoidnošću

Prema ovom konceptu, mi smo odgovorni za sopstvena stanja, osećanja i načine interpretacije realnosti, a sama svesnost o tome nam daje priliku da napravimo drugačije izbore i promenimo stil doživljavanja realnosti i svoj odnos prema njoj.

Life of pix

Zbog toga se u geštaltu koristi tehnika “jezika odgovornosti” koji nam pomaže da preformulišemo iskaze u kojima se svojih odgovornosti, a samim tim, i svojih moći, odričemo.

Pročitajte i ovo: Rast počinje kad napustimo zonu komfora

Tako, na primer, iskaz “Nervira me ljudska glupost”, na jeziku odgovornosti glasi “Ja sebe nerviram ljudskom glupošću”, ukazujući nam da to nešto mi sami sebi činimo i da to ne moramo da radimo ukoliko nam ne odgovara i ukoliko smo svesni svog činjenja.

Pročitajte i ovo: Reči su te što nas svlače, ćutanje samo uz suze dobro ide

Na taj način upoznajemo moć sopstvenog izbora između različitih opcija čiji smo potpuni kreatori.

Možemo, svesni svoje odgovornosti, da nastavimo da sebe nerviramo glupošću ili da odlučimo da se više time ne remetimo. Ovaj proces promene podupiremo procesom svesnosti koji nam omogućava da pratimo i sagledavamo šta činimo i poredimo to sa onim što bismo želeli da činimo.

Pročitajte i ovo: Kako karmičke navike utiču na ljubavni život

I tako, svaki put kada prepoznamo da  pod uticajem starih automatizama ponovo činimo ono što ne želimo, kao na primer nerviramo sebe glupostima, koristimo svoju mogućnost da promenimo reakciju i uspostavimo zdraviju unutrašnju ravnotežu, sačuvamo energiju i vitalnost i usmerimo se u pravcu koji je aktelno najbolji mogući odgovorni izbor za nas.

Pročitajte i ovo: Sloboda u vezi i zašto je brkaš sa narcisoidnošću

U osnovi geštalta nalazi se poverenje u potencijal svakog od nas da ostvaru svoju celovitost, punoću i sklad ukoliko se usmeri ka susretu sa svojom unutrašnjom mudrošću i osvešćivanju svih svojih kapaciteta i prepreka razvoju.

Geštalt life coaching, oslanjajući se na koncepte i tehnike geštalt terapije, uvažavajući geštaltističko uverenje da se svi pravi odgovori mogu naći u dubokom i iskrenom kontaktu sa sobom, predstavlja podršku na ovom putu traganja za Unutrašnjom mudrošću, riznicom tačnih rešenja koji se kriju u svakome od nas.

Pročitajte i ovo: Prava procena donosi pravi odnos prema partnerskoj vezi

Zbog toga, ovaj pristup isključuje svako direktvno vođenje ili davanje saveta, već predstavlja posvećeno partnersko putovanje u svet mogućeg, stalno potvrđujući čuvenu Persovu misao – Učenje je otkrivanje da je nešto moguće.

***

Upis nove generacije edukacije za Geštalt life coaching je u toku. Prijave i sve dodatne informacije možete dobiti OVDE.