Prolaskom kroz odnose sa drugim ljudima suočavamo se sa raznim izneverenim očekivanjima, tugama i strahovima koji se u njima rađaju.

Kada postane suviše neprijatno, teško i jasno da naše želje u jednom odnosu neće biti ostvarene, a da sa druge strane u tom istom odnosu ima previše onoga što ne želimo i što nas dovodi u stanje ljutnje, zabrinutosti ili lošeg odnosa sa sobom i drugima, rešavamo da odnos prekinemo.

Katarina Krstić
Gestalt life coach i savetnik,
HR Consultant

Dešava se, i u prijateljskim i u ljubavnim vezama, da dolazi trenutak da se odnos završi, ali taj završetak ne ide nikad lako. Posebno kad su u pitanju ljubavne veze. Ne samo što ne ide lako, već raskid veze sa sobom nosi i neke relativno trajne posledice na nas i naš budući život. Jer veze sa drugima nas oblikuju i menjaju, i nekada na nesvesnom nivou, ono što se u nekoj vezi davno dogodilo, ili još češće, ono što se u njoj nije desilo, oblikuje način na koji ćemo sagledavati ono što nam se upravo sada dešava.

Koliko je sa jedne strane teško neke veze okončati, toliko je teško sagledati na koji način i koliko ta prošla iskustva utiču na nas u narednim vezama.

Najčešće se odnosi prekidaju pod uticajem negativnih emocija. Frustracija i razočarenje koje su rezultat tog odnosa traju još neko vreme i onda lagano gube snagu. Međutim, nakon svakog odnosa donosimo zaključke koji mogu da traju mnogo duže i da utiču na sve naše buduće odnose.

U želji da se zaštitimo od novih razočarenja najčešće formiramo i širimo listu pravila koja želimo da sledimo u odnosima, verujući da ćemo uz pomoć njih  proći bolje.

Ova lista pravila često je izražena kroz tvrdnje koje počinju sa – nikad više neću... ili nije pametno da u sledećem  odnosu...

Ove tvrdnje nadalje boje svaki sledeći susret, svaku novu šansu i svaku sledeću vezu. Služe za zaštitu ali je, nažalost, sistem odbrane od bola u isto vreme i sistem zaštite od sreće.

Kada je ovaj sistem jak počinjemo da se zatvaramo za mnoge mogućnosti i postavljamo teške zahteve sebi i drugima da se ne bismo zaleteli i udarili ponovo glavom o zid. Nekada postajemo previše strogi, kritični i zahtevni i teško dopuštamo da se nešto novo desi na nov način. Često izbegavamo mogućnosti koje se pojavljuju ili ulazimo samo polovično u odnose, pokušavajući da igramo na sigurno. Tražimo razne znakove potencijalnih nevolja i tako upadamo u grešku preterane generalizacije tumačeći događaje ne na objektivan, već na protektivan, zaštitnički način.

U redu je da pokušamo da se štitimo, međutim, nekada to u isto vreme znači da smo se potpuno zatvorili i smestili sebe iza teških blindiranih vrata, sa mnogo brava i mnogo šifri koja nikada niko neće moći da otvori spolja. U takvim situacijama može da se desi da jedino neki vrlo opasni dinamit može da ih razvali, a to nikako nije bila naša namera. Takvo eksplozivno otvaranje može biti opasno i povređujuće.

Da bismo izbegli ovakav scenario, važno je da osvestimo sa kojim porukama smo izašli iz svojih prethodnih veza, sa kojim nerazrešenim emocijama se i dalje nosimo, kao i koja je naša implicitno strategija odnosa u ovom trenutku. Potrebno je da otvorimo vrata novom odnosu.

Vežba koju možemo uraditi da bismo osvestili ove važne faktore i oslobodili se njihovog nesvesnog dejstva je sledeća:

U miru i tišini zamislimo sebe na kraju naše prethodne veze i damo sebi vremena da budemo u kontaktu sa tim kako smo se tada osećali. Pokušamo da osvestimo sva naša osećanja u tom trenutku i da postanemo svesni misli koje su nam tada bile dominantne. Nakon toga, možemo pokušati da završimo sledeće rečenice:

Ova veza me je naučila da….

Nakon ove veze mislim da sledećim vezama treba da pristupam…

Nakon ove veze, mislim da treba da izbegavam…

Ostanite neko vreme sa rečenicama koje ste završili i razmotrite ih ponovo. Probajte da sagledate njihove pozitivne strane ali i negativne uticaje na vašu sadašnju ili buduću vezu. To možete istražiti i time što ćete završiti rečenicu – Ako budem nastavio/la da mislim na ovaj način…

Nakon ovog istraživanja možete odlučiti da svoju strategiju ne menjate ili da je redefinišete, svesni razlike koju će to napraviti u vašim odnosima na dalje.

Svi mi želimo samo skladne odnose, one u kojima neće biti nikakvih negativnih emocija ali je potpuno jasno da su takvi odnosi nemogući. Zato je važno da budemo svesni toga da je pokušaj da se zaštitimo od njih u isto vreme pokušaj da se zaštitimo od svake veze. Prihvatanje i prevazilaženje loših momenata u nekom odnosu jedini je način da se odnos gradi.

Na isti način se možete vratiti nazad kroz sve vaše veze, istražujući na koji način su formirale vaš odnos prema vezama i identikujući promene koje bi pozitivno uticale na vaš kapacitet da u svom sadašnjem ili budućem odnosu ostvarite maksimum i otvorite prostor za dalji razvoj.