Kada govorimo o odgovornosti, najčešće mislimo na donošenje važnih odluka i disciplinovani rad na njihovom ostvarenju.

Mislimo na odgovornost koju imamo prema drugima, prema poslu, i prema ciljevima koje smo sebi zacrtali. Odgovorni smo za decu, kućne ljubimce, projekte na kojima radimo, za obezbeđivanje novca koji nam je potreban za život, za obećanja koja smo dali, za odluke koje smo ko zna kada doneli.

Katarina Krstić
Gestalt life coach i savetnik,
HR Consultant

Najčešće svoju odgovornost prepoznajemo onda kada mislimo i govorimo kako nešto treba ili mora da se uradi ili kada se suočavamo sa osećanjem krivice za nešto što smo uradili ili nismo uradili.

Neki ljudi je lako prigrle i prisvoje, čak i onda kada je logičnije da ona pripada nekome drugom, neki drugi je lako odbace kriveći ljude oko sebe, okolnosti, državu, firmu, Boga ili sudbinu.

Iako je teško razdvojiti delove lične odgovornosti i razaznati dokle tačno dosežu naše mogućnosti kontrole nad događajima, a odakle presudnu ulogu igraju spoljašnje sile, biti svestan svog dela odgovornosti uslov je da regulišemo svoje emocionalne odgovore na realnost.

Život je kompleksan i komplikovan. Nije ga moguće kontrolisati, niti podrediti svojoj volji.

U njemu je puno toga što nas raduje, ispunjava ljubavlju, mirom i lepotom, kao i mnogo toga što nas plaši, boli, rastužuje, vređa ili ljuti. Međutim, imaju li ovi događaji, od kojih je satkan život, odgovornost za ono što je naš odgovor na njega? Da li život može nas da plaši, ili mi sami biramo da se plašimo njime? Da li neko može da nas vređa ili smo mi ti koji se vređaju nečijim rečima ili delima?

Jezik odgovornosti je geštaltistička tehnika koja nam pomaže da uvidimo svoj deo odgovornosti za to kako sagledavamo događaje, kako ih osećamo i kako na njih reagujemo, da bismo mogli da preuzmemo odgovornost za svoja stanja. Ova odgovornost postiže se onda kada shvatimo da mi sami imamo moć da odlučimo kako ćemo sagledati bilo koji događaj u svom životu i kako ćemo na njega reagovati.

Ovaj jezik, na prvi pogled deluje neprirodno, zato što smo duboko ukorenili naviku u jeziku, da se odričemo odgovornosti za svoja emocionalna stanja.

Prirodno nam je da kažemo “Izluđuješ me”, umesto “Ja sebe izluđujem time što radiš”, iako je druga rečenica, koja iskazuje ideju odgovornosti, zapravo, tačna.

Jer, šta god da Ti radiš, ja sam ta koja se time izluđuje, a neko drugi bi možda izabrao da se tome smeje, da se time rastuži, ili da ostane ravnodušan prema tome. Jedno isto ponašanje, ili jedan isti događaj predstavlja podsticaj za veoma različite reakcije ljudi, i to jasno pokazuje da sam događaj nema moć nad našim emocionalnim odgovorom, niti njime upravlja.

Zato je korisno da kada osetimo da smo u stanju koje nam ne prija, pokušamo da definišemo kako se tačno osećamo i prevedemo svoje iskaze u jezik odgovornosti.

Rečenice jezika odgovornosti uvek počinju sa – “Ja sebe”, umesto “To ili Ti mene…”

Ako smo se zaglavili u saobraćajnoj gužvi, možemo misliti “Strašno me nervira ova gužva!” ili promeniti mišljenje i reći “Ja sebe strašno nerviram gužvom. “To nam daje priliku da razmotrimo da li želimo i dalje da sebe nerviramo time. Definitivno ne možemo ništa da učinimo da gužva tog trenutka nestane, ali možemo da prestanemo da sebe nerviramo njome.

Korisno je razmisliti o tome čime sve nerviramo, rastužujemo ili plašimo sebe. Napraviti listu stvari za svaku od ovih kategorija, iskazati ih jezikom odhovornosti i doneti odluke u vezi sa tim da li želimo da nastavimo da radimo isto ili bismo radije izabrali neki drugi emocionalni odgovor.

Koju god emociju da izaberemo, da bismo mogli da je podržimo, moramo naći odgovor na pitanje – Šta je potrebno da mislim o toj situaciji da bih na nju mogao/la da reagujem na željeni način?

Kada uspemo situaciju da sagledamo na drugi način, i naša osećanja će se promeniti, a ova promena započinje nužnim preduslovom, da prihvatimo odgovornost za svoja osećanja u istoj meri kao i za svoja ponašanja.