Kako kvantna medicina može da pomogne u slučajevima  kada se emocionalna glad  preobrazi u neodoljivu potrebu za slatkim?

Svaka emocija kao i sve ostalo poseduje svoj vibratorni model. Metodama kvantne medicine, koje koristimo, mogu se detektovati  emocije i mentalna stanja koja iskaču iz  okvira balansiranog stanja i zato predstavljaju veliko opterećenje za organizam, kaže Dobrinka Arbanovski, internista i specijalista kvantne medicine.

Određenim programima, njihov vibracioni potencijal invertuje se i samim tim, smanjuje se emocionalni pritisak.

Naravno, tu su i homeopatski preparati kao i Bahove kapi.

Primenom svakog od ovih postupaka  problem gubi na snazi a njegovo osvešćenje  od strane pacijenta  dodatno ga  olakšava kroz  dalji lični rad.