Oni koji su studirali istočnu filozofiju, ili su na putu rasta svesti, ponekad osećaju određeni otpor prema korišćenju kreativne vizuelizacije – kada prvi put čuju o njoj.

Njihov konflikt potiče iz prividnog paradoksa koji vide između ideje “biti ovde sada”, oslobađanja od stega i želja i ideje o postavljanju ciljeva i stvaranju onoga šta žele u životu.

Photo by João Silas on Unsplash

Kažem, prividni paradoks, pošto u stvarnosti ne postoji kontradikcija između ta dva učenja kada su shvaćena na višem nivou. Oba predstavljaju važne principe koji se moraju razumeti i proživeti da bi se postalo svesno biće.

Da bih objasnila kako se oni upotpunjuju, kaže Shakti Gawain, u svojoj knjizi Kreativna vizuelizacija, dopustite mi da podelim sa vama svoje gledište na proces unutarnjeg rasta.

Većina stanovništva u našoj kulturi je otuđena od poimanja sopstvenog identiteta. Privremeno su izgubili svesnu vezu sa svojim višim bivstvom, a time i osećaje za sopstvenu moć i odgovornost za sopstvene živote. Na neki unutarnji način osećaju se bespomoćnim. U suštini se osećaju nemoćnim da vrše stvarne promene u sopstvenom životu i svetu. Taj unutarnji osećaj bespomoćnosti nagoni ih na prekomerni napor i borbu da bi postigli određen stepen moći ili kontrole u svom svetu. Tako ljudi postaju izrazito orijentirani na cilj, postaju emocionalno vezani za stvari ili ljude izvan sebe, za koje osećaju da su im potrebni kako bi sami bili srećniji. Osećaju da im nešto nedostaje u njima samima i postaju napeti, zabrinuti i pod pritiskom, stalno nastojeći da popune prazninu, pokušavajući da manipulišu spoljnim svetom da bi postigli ono što žele.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Ovo je stanje iz kojeg većina ljudi sebi postavlja ciljeve i nastoji da stvori ono što želi u životu. Nažalost, sa ovog nivoa svesti uopšte ne uspeva jer ili sami sebi postavite toliko prepreka da ne možete uspeti, ili pak, postignete svoje ciljeve i tada ustanovite da vam oni ne donose unutarnju sreću.

Kada shvatimo tu dilemu, tada počinjemo da se otvaramo spiritualnom putu. Shvatimo da mora da postoji još nešto u životu, i počinjemo da to tražimo. Možemo da doživimo mnogo različitih iskustava i procesa u tom traganju, ali se na kraju opet postepeno vraćamo sebi. Zapravo, vraćamo se iskustvu svog sopstvenog istinskog bića, ili univerzalnom umu koji se nalazi u svima nama. Kroz ovo iskustvo mi se na kraju vraćamo u sopstvenu punu spiritualnu moć, praznina unutar nas je popunjena i postajemo zračeća bića koja dele svetlo i ljubav koji potiču iz nas sa svim bićima oko nas.

Photo by Joseph Pearson on Unsplash

Ovaj proces je poznat kao prosvetljenje, i ja vjerujem da je to nastavak evolucije svake ličnosti koja ne može biti potpuna dok je ne dele svi naši bližnji. Tako smo svi jednako odgovorni za svoje sopstveno prosvetljenje i prosvetljenje svih ljudi na našoj planeti.

Sada da se vratimo na naš pretpostavljeni paradoks.

Kada izlazite iz praznog, napornog i manipulativnog stanja, prvo i najvažnije što morate da naučite jeste da se opustite. Morate da se opustite, prestanete da se borite, prestanete da pritiskate, manipulišete stvarima i ljudima da biste dobili to što želite i što smatrate da vam je potrebno, u stvari, prestanite da činite toliko i pokušajte da iskusite stanje postojanja za neko vreme.

Photo by Jordan Heath on Unsplash

Kada ovo jednom uradite, odjednom otkrijete da vam je sasvim dobro, u stvari, izvanredno se osećate samo zato što postojite, i što svet postoji, a da ne pokušavate da menjate stvari. Ovo je osnovno iskustvo postojanja “ovde i sada”, i to je značenje budističke filozofije oslobađanja od vezanosti”.

To je jedno od najosnovnijih iskustava na putu postizanja samosvesti. Kada jednom počnete ponavljati ovo iskustvo, sve češće otvarate put vašem višem “ja” (višem biću), i pre ili kasnije velika količina prirodne kreativne energije će početi da struji vašim bićem.

Postupno uviđate da vi sami stvarate svoj sopstveni život i svako iskustvo koje doživite, i postajete zainteresovani da stvarate bogatija iskustva za sebe i druge. Želite svu energiju da usredsredite prema najvišim i najpotpunijim ciljevima, a koji su vam stvarni u datom trenutku. Shvatite da je život, u suštini, dobar, bogat i srećan i da imate ono što želite bez borbe i napora. To je deo vašeg prirodnog prava koje proizlazi iz same funkcije života.

Photo by Sam Manns on Unsplash

Ovo je vreme kada kreativna vizuelizacija može da postane veoma važna kao sredstvo.

Navešću jedan slikovit primer posle koga se nadam da će vam sve biti još jasnije.

Zamislimo da je život reka. Većina se drži obale, uplašena da je napusti i riskira da ih nosi struja. U određenom momentu, svaka osoba mora biti voljna da se jednostavno pusti i ima poverenja da će je reka dalje nositi sigurno. U tom trenutku, ta osoba uči “da ide s tokom”, a to daje izvanredan osećaj. Kada se već navikne na to da plovi sa rekom, može početi da gleda napred i samoj sebi određuje put, manevriše oko kamenja i prepreka, i bira kojim će od mnogih kanala i ogranaka da plovi, a da sve vreme “ide sa tokom”. Ovo nam pokazuje kako možemo da uživamo u našem “ovde i sada”, ploveći sa onim što jeste, a istovremeno da se svesno orijentišemo ka našim ciljevima, time što ćemo da preuzmemo odgovornost za stvaranje sopstvenih života.

Photo by Will Swann on Unsplash

Upamtite, takođe, da je kreativna vizuelizacija sredstvo koje se može koristiti u bilo koje svrhe, uključujući svrhu sopstvenog rasta svesti. Često može biti od velike pomoći korišćenje kreativne vizuelizacije da biste sebe slikali kao opušteniju, otvoreniju osobu, koja teče, živi “sada i ovde”, i koja je uvek u kontaktu sa svojim unutrašnjim bićem. Budite blagosloveni svime što vam srce želi.