Naučna maksima je da se energija niti stvara, niti uništava, već se samo transformiše ili preusmerava.

Ceo univerzum je vibrirajuća energija različitih oblika. Destrukcija i kreacija se događaju kada se energija pretvara iz jedne forme u drugu. Materija i svest, na primer, ishodi su usmeravanja energije kroz dva različita kanala.

Energija je osnova svega.

Ludsko biće zrači energiju koja protiče kroz bezbroj psihičkih puteva koji prožimaju ceo organizam.

Pročitajte i ovo: Perfekcionizam – glad za prihvaćenošću i ljubavlju

Kirlijanove fotografije ljudskih bioenergijskih polja pokazuju sićušne plamičke koji izlaze iz pora tela sa plimom i osekom pranične životne snage.

Pročitajte i ovo: Zašto se žalimo, čak i kada nam dobro ide

Prema nekim učenjima, um je takođe energija. Mi smo materijalizovani energijom, a kada energija napusti telo, ono umire. Kada neko ko pati od depresije tvrdi da je beživotan, problem je stvarno u vezi sa stvaranjem i izražavanjem energije koja čini naše biće.

Pročitajte i ovo: Kako nas manipulišu

Normalni putevi postaju zapušeni, blokirani, tako da depresivna osoba nije u stanju da koristi energiju, iako ona postoji. Odvojena od bliskih osoba i od rada, osoba okreće energiju prema sebi, što dovodi do osećanja praznine i haosa.

Pročitajte i ovo: Antisocijalni poremećaj ličnosti

Da bi energija u biću kružila i obnavljala se preporučuje se boravak u prirodi, svakodnevna šetnja, rekreativno bavljenje sportom, druženje sa pozitivnim ljudima, bavljenje hobijem koji će vam zaokipiti pažnju i stvarati radost i redovni seksualni odnosi ili masturbacija.