Naučna maksima je da se energija niti stvara, niti uništava, već se samo transformiše ili preusmerava.

Ceo univerzum je vibrirajuća energija različitih oblika. Destrukcija i kreacija se događaju kada se energija pretvara iz jedne forme u drugu. Materija i svest, na primer, ishodi su usmeravanja energije kroz dva različita kanala.

Energija je osnova svega.

Ludsko biće zrači energiju koja protiče kroz bezbroj psihičkih puteva koji prožimaju ceo organizam.

Pročitajte i ovo: Perfekcionizam – glad za prihvaćenošću i ljubavlju

Kirlijanove fotografije ljudskih bioenergijskih polja pokazuju sićušne plamičke koji izlaze iz pora tela sa plimom i osekom pranične životne snage.

Pročitajte i ovo: Zašto se žalimo, čak i kada nam dobro ide

Prema nekim učenjima, um je takođe energija. Mi smo materijalizovani energijom, a kada energija napusti telo, ono umire. Kada neko ko pati od depresije tvrdi da je beživotan, problem je stvarno u vezi sa stvaranjem i izražavanjem energije koja čini naše biće.

Pročitajte i ovo: Kako nas manipulišu

Normalni putevi postaju zapušeni, blokirani, tako da depresivna osoba nije u stanju da koristi energiju, iako ona postoji. Odvojena od bliskih osoba i od rada, osoba okreće energiju prema sebi, što dovodi do osećanja praznine i haosa.

Pročitajte i ovo: Antisocijalni poremećaj ličnosti

Da bi energija u biću kružila i obnavljala se preporučuje se boravak u prirodi, svakodnevna šetnja, rekreativno bavljenje sportom, druženje sa pozitivnim ljudima, bavljenje hobijem koji će vam zaokipiti pažnju i stvarati radost i redovni seksualni odnosi ili masturbacija.

Sito&Rešeto newsletter
Nedeljni pregled najinteresantnijih tekstova sa Vašeg omiljenog portala.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.