Dr Edvard Bah, engleski lekar internista, bakteriolog i homeopata, teško obolevši u ranoj mladosti, otpisan od strane zvanične medicine i suočen sa smrću, uspeo je svojom neverovatnom energijom da ono što je ličilo na tragediju preusmeri na svoja fundamentalna istraživanja i otkrića sad već čuvenih Bahovih cvetnih esencija.

Njegova duga istraživanja dovela su ga do zaključka da fizičke bolesti nastaju kao posledica načina življenja pojedinaca koji nije u skladu sa svojom unutrašnjom prirodom, sa svojim pravim JA. Taj nesklad između autentičnog unutrašnjeg bića i onoga kako se osoba prikazuje, neminovno dovodi do nezadovoljstva, patnje i unutrašnjeg konflikta, a na kraju i do fizičke bolesti.

Duboko je verovao da biljke koje nam priroda nudi kao stara, samonikla bića, mogu da nam prenesu informaciju i iskustvo o preživljavanju u okruženju i da su one te koje potpuno prirodnim putem doprinose da se ličnost harmonizuje, emocionalni i mentalni konflikti odstrane i da se čovek vrati sebi.

Identifikovao je 38 lekova i tu zaokružio sistem smatrajući da on pokriva svako od poznatih stanja ljudskog uma ili emotivnog stanja i da nas uzimanje odgovorajuće cvetne esencije ili kombinacije na prirodan način harmonizuje i obnavlja.

Bahovi preparati podeljeni su u sedam grupa:

I Za one koji pate od straha – strahovi različitog intenziteta i porekla.

II Za nesigurnost – različiti razlozi i načini na koji se manifestuje nesigurnost.

III Za usamljenost – različiti oblici izolacije od okruženja.

IV Za odsutne duhom – različiti uzroci i načini na koji se manifestuje nedostatak interesovanja za aktuelna zbivanja.

V Za preosetljivost na uticaje i ideje spolja – vrste preosetljivosti.

VI Za utučenost i očaj – različiti oblici depresije i neraspoloženja.

VII Za one koji utiču i kontrolišu živote drugih – različiti motivi i načini na koje osobe dominiraju svakodnevicom drugih ljudi.

Nakon 80 godina upotrebe, Bahove cvetne esencije doživljavaju preporod.

  • Smatraju ih najsavršenijim sistemom za isceljenje koji je ikada dat ljudima;
  • Njihova jednostavna primena i sveobuhvatno delovanje čine čudesan spoj;
  • Zajedno sa klasičnom homeopatijom Samjuela Hanemana, spadaju u suptilne metode lečenja;
  • Ne zaobilazeći probleme fizičkog tela, deluju na višem nivou, direktno utičući na energetski sistem čoveka;
  • Istinitost tvrdnje da iza svake bolesti stoji neka negativna emocija ili mentalno stanje,dokazana je kroz primenu ove fascinantne metode, a taj redosled u pojavi bolesti postao je temelj mnogih holističkih pristupa u lečenju.

„Bolest je isključivo korektivne prirode, ona nije okrutna, već sredstvo kojim nam naše duše ukazuju na greške koje pravimo kako bismo bili sprečeni da nastavimo sa time i sebi nanesemo još veću štetu. Vraćaju nas na stazu Istine i Svetlosti sa koje nikada nije ni trebalo da skrenemo.”

Bezvremenska istinitost ove izjave dr Baha, izrečene pre skoro jednog veka, dolazi do izražaja u ovom vremenu humanizovane, psihosomatske i holističke medicine, vremenu  u kojem se ponovo javlja veliko interesovanje za Bahove cvetne esencije, baš kao što je i sâm dr Bah predvideo.

***

Autorka teksta dr Dobrinka Arbanovski, internista i specijalista kvantne medicine, Holitimed