Da bismo razumeli kako deluje kreativna vizuelizacija, korisno je pogledati nekoliko međusobno povezanih principa.

Fizički univerzum je energija!

Svet nauke je počeo da otkriva ono što su učitelji metafizike i duhovnih nauka znali vekovima. Naš fizički univerzum se, u stvari, uopšte ne sastoji od “materije”. Njena osnovna komponenta je neka vrsta sile ili esencije (biti), koju možemo nazvati energija, kako objašnjava učiteljica meditacije Shakti Gawain u svojoj knjizi Kreativna vizuelizacija.

Stvari (predmeti) izgledaju čvrste i odvojene jedne od drugih na nivou na kom ih naša fizička čula normalno uočavaju. Međutim, na finijim nivoima, atomskim i subatomskim, vidi se da je na izgled čvrsta materija sastavljena od sve manjih čestica, i čestica u okviru čestica, za koje se na kraju ispostavi da su čista energija.

Photo by James Hammond on Unsplash

Fizički, mi smo samo energija, i sve u nama i oko nas se sastoji od energije. Svi mi smo deo jednog velikog energetskog polja. Stvari koje zapažamo kao čvrste i odvojene, u suštini su samo razne forme naše osnovne energije, koja nam je svima zajednička.

Mi smo svi jedno, čak i u doslovnom, fizičkom smislu.

Energija vibrira različitim stepenima brzine, i tako dobija različiti kvalitet, od finijeg do gušćeg. Misao je relativno fina, laka forma energije, i prema tome, veoma se brzo i lako menja.

Materija je relativno gusta, kompaktna forma energije, i zato se sporije pomiče i menja. I u materiji postoje velike varijacije. Živo tkivo je relativno fino, brzo se menja, i na njega veoma lako utiču mnoge stvari.

Stena je mnogo gušća forma, sporije se menja, i mnogo teže se na nju utiče. Pa ipak, i na stenu utiče i menja je fina, laka energija vode, na primer.

Sve forme energije su međusobno zavisne i mogu da deluju jedna na drugu.

Photo by Daniel Malikyar on Unsplash

Energija ima magnetična svojstva

Jedan od zakona energije je i sledeći: energija određenog kvaliteta ili vibracije privlači energiju sličnog kvaliteta ili vibracije.

Misao i osećaj imaju sopstvenu magnetičnu energiju koja privlači energiju slične prirode.

Možemo videti kako ovaj princip deluje kada, na primer, “slučajno” sretnemo nekoga o kome smo baš u tom trenutku razmišljali, ili “slučajno” uzmemo u ruke baš knjigu koja sadrži podatke koji su nam u tom trenutku potrebni.

Photo by Ariel Lustre on Unsplash

Forma prati ideju

Misao je brza, laka, mobilna forma energije. Nastaje trenutno, za razliku od gušćih formi kao što je materija. Kada nešto stvaramo onda to najpre stvaramo u formi misli. Misao ili ideja uvek prethodi ostvarenju. “Mislim da ću pripremiti večeru” jeste ideja koja prethodi spremanju obroka. “Želim novu haljinu” prethodi izlasku radi kupovine nove haljine. “Potreban mi je posao” prethodi traženju posla, itd.

Umetnik prvo ima ideju ili inspiraciju, zatim stvara sliku. Građevinar prvo ima projekat, potom gradi kuću.

Ideja je kao osnovni plan. Stvara lik forme koji se tada magnetizuje i usmerava fizičku energiju da se uliva u tu formu i da je na kraju manifestuje na fizičkom nivou.

Isti je princip tačan čak i kad ne preduzmemo direktno fizičko delovanje da bismo ostvarili svoje ideje. Jednostavno, ideja ili misao koju zadržavamo u sebi, jeste energija koja će pokušati privući i stvoriti tu formu na materijalnom nivou.

Ukoliko stalno mislite na bolest, vi ćete se razboleti, ako verujete da ste lepi, postaćete lepi.

Photo by Daniel Malikyar on Unsplash

Zakon zračenja i privlačenja

Ovo je princip da vam se vraća sve što emitujete u univerzum, “kako si posejao, tako ćeš i žnjati’’.

Ovo sa praktičnog stanovišta znači da mi uvek privlačimo u naš život ono o čemu najviše razmišljamo, u šta najviše verujemo, očekujemo i/ili najjasnije zamišljamo.

Kada smo negativno raspoloženi i uplašeni, nesigurni ili zabrinuti, privući ćemo baš iskustva, situacije ili ljude koje želimo izbeći. Ukoliko smo pozitivno raspoloženi, očekujući i zamišljajući zadovoljstvo, radost i sreću, privlačićemo ljude, situacije i događaje koji odgovaraju našim pozitivnim očekivanjima.

Što više pozitivne energije dajemo, to ćemo više pozitivne energije dobijati.

Photo by Nicola David Raspa on Unsplash

Primena kreativne vizualizacije

Proces promena ne nastaje na površinskim nivoima, samo “pozitivnim razmišljanjem”. On zahteva ispitivanje, otkrivanje i menjanje naših najdubljih, najosnovnijih stavova prema životu. To je razlog što učenje kako da se koristi kreativna vizualizacija može postati proces dubokog i sadržajnog razvitka. U tom procesu često otkrivamo načine na koje smo sami sebe kočili onemogućavajući se da postignemo zadovoljstvo i sadržajnost u životu, a sve zbog naših strahova i negativnih koncepata.

Kada se jednom spoznaju, ovi limitirajući stavovi mogu se otkloniti procesom kreativne vizuelizacije, oslobađajući prostor našem prirodnom stanju sreće, ispunjenosti i ljubavi.

U početku možete vežbati kreativnu vizuelizaciju u određeno vreme i sa određenim ciljem. Kako stičete naviku da je primjenjujete i počinjete verovati u rezultate koje može da vam donese, ustanovićete da ona postaje integralni deo vašeg razmišljanja. Postaje trajna svest, stanje budnosti u kome ste svesni da ste stalni kreator sopstvenog života. To je krajnja tačka kreativne vizuelizacije – da učinimo svaki trenutak svog života trenutkom čudotvorne kreacije, u kojem mi samo prirodno odabiremo najbolji, najlepši i najispunjeniji život koji možemo zamisliti.