Astrologija: Kako da ostvarimo promenu u životu uz pomoć planeta

Postoje dve planete koje ukazuju na promene – Mars i Uran. Ove dve planete imaju ulogu da „rade“ u periodima kada je prisutna želja za promenama. Mars, za razliku od Urana, mnogo više deluje na individualnom nivou, ali to ne znači da treba da zapostavimo  Urana kada govorimo o individulanim promenama, posebno kada je u … Continue reading Astrologija: Kako da ostvarimo promenu u životu uz pomoć planeta