Afirmacije su jedan od najvažnijih elemenata kreativne vizualizacije.

Afirmirati znači “učvrstiti”. Afirmacija je jaka, pozitivna izjava da je nešto već “takvo”. To je način “učvršćivanja” onoga što zamišljate.

Većina nas je svesna činjenice da vodimo skoro neprekidan “dijalog” u sebi. Naš um “razgovara” sam sa sobom, održavajući neprekidan komentar o životu, svetu, našim osećanjima, našim problemima, drugim ljudima, itd. Reči i ideje koje nam prolaze kroz um su veoma bitne. U najvećem delu vremena nismo svesni ove reke misli, pa ipak ono što sebi na taj način govorimo jeste osnova na kojoj gradimo naše iskustvo stvarnosti.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Naš mentalni komentar utiče i boji naše osećaje i zapažanja onoga što se dešava u našim životima, i ti misaoni oblici na kraju privlače i stvaraju sve što nam se događa.

Svako ko je vežbao meditaciju zna kako se može pokazati teškim umiriti taj unutarnji “govor uma”, da bi napravio spoj sa našim dubljim, pametnijim, intuitivnim umom. Jedna od tradicionalnih meditativnih praksi jeste da se jednostavno posmatra taj unutarnji dijalog što je objektivnije moguće. Ovo je veoma dragoceno iskustvo pošto vam dozvoljava da postanete svesni misli koje vam se obično javljaju. Mnoge od ovih misli su kao magnetofonski snimci koje doživljavamo celog života. One predstavljaju staro “programiranje” koje smo usvojili odavno i koje još uvek utiče na ono što nam se danas događa.

Upotreba afirmacija nam dozvoljava da započnemo zamenu nekih od naših zastarelih, istrošenih ili negativnih unutarnjih razgovora pozitivnijim idejama i konceptima.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

To je moćna tehnika, tehnika koja je u stanju da za veoma kratko vreme potpuno transformiše naše stavove i očekivanja o životu i time potpuno izmeni ono što stvaramo za sebe. Afirmacije se mogu primenjivati u mislima (nemo), glasnim izgovaranjem, zapisivanjem, ili čak pevanjem ili pevušenjem. Primena efikasnih afirmacija samo deset minuta dnevno može protivtežiti godinama starim mentalnim navikama.

Naravno, što ste češće svesni onoga što “sebi govorite”, i birate pozitivne, izražajne reči i koncepte, to ćete pozitivniju stvarnost sebi stvoriti.

Afirmacija može biti bilo koja pozitivna izjava. Ona može biti veoma uopštena, ili veoma konkretna.

Photo by Joshua Sortino on Unsplash

Postoji bezbroj mogućih afirmacija. Navodimo samo nekoliko da bismo vas podstakli na razmišljanje:

Svakim danom, na svaki način, postajem sve bolji, bolji i bolji.

Sve postižem lako i bez napora.

Ja sam izvanredna osoba, dobrog raspoloženja i puna ljubavi.

Svi problemi su mi rešeni.

Život mi se odvija u savršenstvu.

Imam sve što mi je potrebno da bih uživala u sadašnjosti.

Ja sam gospodar svog života.

Sve što mi je potrebno je već unutar mene.

Savršeno učenje mi je u srcu.

Ja sam celovit i savršen u sebi.

Volim i cenim sebe onakvog kakav jesam.

Prihvatam sve svoje osećaje kao deo sebe.

Volim da volim ida budem voljena.

Što više sebe volim, to više imam ljubavi da podarim drugima.

Ja sada slobodno dajem i primam ljubav.

Ja sada u svoj život privlačim odnose pune sreće, zadovoljstva i ljubavi.

Moji odnosi svakim danom postaju sve srećniji i sadržajniji.

Sada imam savršen, zadovoljavajući i dobro plaćen posao.

Volim svoj posao i bogato sam nagrađen, kreativno i finansijski.

Ja sam otvoren kanal kreativne energije.

Ja sam dinamično samoizražajan.

Uvek komuniciram jasno i efektivno.

Sada imam dovoljno vremena, energije, znanja i novca da ostvarim sve svoje želje.

Ja sam uvek na pravom mestu u pravo vreme, uspešno angažovan u pravoj delatnosti.

Sasvim je ispravno da imam sve što želim!

Univerzum je bogat i u njemu ima dovoljno za sve nas.

Bogatstvo je moje prirodno stanje. Ja ga sada prihvatam!

Beskrajna bogatstva sada postaju deo mog života. Svakim danom postajem sve bogatiji.

Što više imam za sebe, to više imam da dam drugima. Što više dajem drugima, to više primam, i utoliko se osećam srećnijim.

Ispravno je provoditi se, i to i radim!

Ja sam opušten i uravnotežen.

Imam dovoljno vremena za sve. Sada uživam u svemu što radim!

Osećam se srećnim i zadovoljnim samo što sam živ.

Ja sam izvanredno zdrava i zračim lepotom!

Spreman sam da primim sve blagoslove ovog bogatog univerzuma!

(Sami popunite) mi dolazi lako i bez napora.

Imam izvanredan posao sa izvanrednom platom.

Činim izvanredne usluge na izvanredan način.

Beskrajno svetlo unutar mene sada daje savršene rezultate u svakoj fazi mog života.

Svetlo unutar mene stvara čuda u mom životu sada i ovde.

Zahvaljujem za savršenu obnovu u mislima, telu, finansijskim stvarima, i u svim mojim odnosima.

Sve što postoji sada deluje za dobrobit mog života.

Sada sam u skladu s višim planom svog života.

Sada priznajem, prihvatam i poštujem viši plan svog života, onako kako mi se korak po korak otkriva.

Sada zahvaljujem za svoj život pun zdravlja, bogatstva, sreće i savršenog samoizražavanja.

Photo by Steven Hanna on Unsplash

Navodimo nekoliko bitnih stvari na koje treba da obratite pažnju u afirmacijama:

#1 Uvek izražavajte afirmacije u sadašnjem vremenu, a ne u budućem.

Važno je stvoriti ih kao da već postoje. Nemojte da kažete “Dobiću izvanredan novi posao”, već radije recite “Ja sada imam izvanredan novi posao”. Ovim ne lažete sami sebe; time samo priznajete činjenicu da se sve najpre stvara na mentalnom planu, pre nego što se pokaže u objektivnoj stvarnosti.

#2 Uvek izražavajte afirmacije na najpozitivniji mogući način.

Potvrdite ono što stvarno želite, a ne ono što ne želite. Nemojte da kažete “Ja više ne kasnim ujutro”, već radije recite “Ja sada ustajem na vreme, i pun sam energije svakog jutra”.

Ovim osiguravate da sami kreirate najpozitivniju moguću sliku (mentalnu sliku). Ponekad ćete osećati da vam je bolje da afirmacije izrazite negativno, posebno kada nastojite da odstranite specifične emocionalne prepreke ili loše navike, tj. “Nije mi potrebno da budem napet da bih postigao rezultate”.

Ovaj tip afirmacije uvek treba popratiti jednom pozitivnom afirmacijom, koja opisuje ono što želite da stvorite, tj. “Ja sam sada duboko opušten i uravnotežen, i sve postižem lako i bez napora.”

#3 Uopšte uzev, što su afirmacije jednostavnije i kraće, to su i efikasnije.

Afirmacija treba da budu jasan izraz koji prenosi jak osećaj; što više osećaja prenosi, to će utisak na vaš um biti jači. Dugačke, pune reči i teoretske afirmacije gube svoj emocionalni uticaj i postaju “put bez rezultata”.

#4 Uvek birajte afirmacije za koje smatrate da su “prave” za vas.

Ono što koristi jednom, možda neće koristiti drugom. Afirmacija treba da vam da pozitivan, širokogrudan, oslobađajući i podupirući osećaj. Ukoliko to ne daje, nađite drugu afirmaciju ili pokušajte sa promenom reči dok ne dobijete pravi osećaj.

Naravno, možete da osetite emocionalni otpor bilo kojoj afirmaciji kada je prvi put koristite, posebno onoj koja vam deluje moćno i koja će načiniti pravu promenu u vašoj svesti. To je jednostavno početni otpor našeg drugog “ja” na promene i sazrevanje.

#5 Uvek imajte na umu, kada radite afirmacije, da stvarate nešto novo i sveže.

Vi ne pokušavate da prepravite ili izmenite nešto što već postoji. Kada biste to pokušali, bio bi to otpor onome što “jeste”, što bi izazvalo sukobe u vama. Zauzmite stav da prihvatate i raspolažete nečim što već postoji u vašem životu, a istovremeno je svaki trenutak nova mogućnost da počnete stvaranje onoga što želite i što bi vas najviše usrećilo.

#6 Namena afirmacija nije da deluju nasuprot vašim emocijama ili da pokušaju da ih promene.

Važno je da prihvatite i iskusite sve vaše osećaje, uključujući i takozvane “negativne”, bez nastojanja da ih izmienite.

Istovremeno, afirmacije mogu da vam pomognu da oformite novi stav prema životu, koji će vam omogućiti da doživljavate sve više pozitivnih iskustava.

#7 Kada koristite afirmacije, pokušajte što je više moguće da stvorite osećaj vere da one mogu da budu stvarne.

Privremeno (bar za nekoliko minuta) otklonite sumnju i nesigurnost i uložite punu mentalnu i emocionalnu energiju u njih. Ukoliko se sumnje, otpori ili negativne misli nađu na putu afirmacijama, uradite jedan od procesa čišćenja ili proces pisanih afirmacija.

Umesto da afirmacije izgovarate formalno, pokušajte da steknete osećaj da zaista posedujete moć da stvorite tu realnost (koju u stvari i posedujete!). Ovo će znatno uticati na njihovu efektivnost.

Photo by Ales Krivec on Unsplash

Afirmacije se mogu koristiti same za sebe ili u kombinaciji sa vizualizacijom.

One uvek treba da budu deo vaših redovnih perioda meditacija u kreativnoj vizualizaciji.

Afirmacije su najmoćnije i najinspirativnije kada obuhvataju uzore u spiritualnim sferama. Pominjanje Lao Cea, Isusa, Bude ili drugog velikog Učitelja daje spiritualnu energiju vašoj afirmaciji i priznaje univerzalni izvor svih stvari. Možda ćete želeti da koristite takve izraze, kao što su božanska ljubav, svetlo unutar mene ili univerzalna inteligencija.

Nekoliko primera:

Božanska ljubav se sada Izražava kroz mene da bih ovo stvorila.

Beskrajna ljubav u meni sada stvara čudesa u mom životu.

Ja sam jedno sa svojom višom prirodom i posedujem beskrajne stvaralačke moći.

Moje više biće me vodi u svemu što radim.

Beskrajna inteligencija živi u meni i pojavljuje se u svetu kroz mene.

Beskrajna svetlost me okružuje, beskrajna ljubav me otvara, beskrajna snaga teče kroz mene.

Gde god sam ja, tu je i Univerzum, i sve je dobro!