Za svako živo biće, disanje znači život.

Prvi naš udah je netom po rađanju dok poslednji izdah označava smrt. Te dve tačke, između kojih se odvija naš život, povezuje disanje. O tome koliko je disanje važno, Ayurveda, kao tradicionalna indijska medicina, govori već hiljadama godina. O bitnosti pravilnog disanja postojala je svest u svim vremenima, ali danas, kada je čovek izrazito izložen stresu, sve više se govori o njegovoj važnosti za ukupno zdravlje čoveka. I to je sasvim razumljivo.

Izloženi stresu, često krenemo ubrzano da dišemo. Kod nekih osoba dolazi i do drugih reakcija, poput vrućine, crvenila, osipa, znojenja i slično, ali disanje je u svim tim slučajevima poremećeno, isprekidano, plitko, ubrzano dok ponekad i gutamo vazduh ili čak ne možemo doći do daha – gušimo se. Ta stanja jasno ukazuju na povezanost našeg disanja sa svim slojevima našeg bića. Ukazuju na povezanost i sa našim umom, kao i sa našim emocijama.

A s obzirom na to da smo u današnje vreme često izloženi brojnim stresnim situacijama, zaključak je da ljudi, u najvećem broju, dišu plitko i ubrzano.

Takvo disanje je postalo navikom i zapravo je odraz čestih tenzija koje se gomilaju u telu. Čovek ponekad i sam kaže kako je “u grču”, a taj stav se i jasno telesno manifestuje kroz napeto, kruto držanje tela ili kao ukočenost vrata ili ramena, a na šta se žali sve veći broj ljudi.

Ima li to ozbiljnije poslednice po naše zdravlje?

Naravno da ima. Rekla bih, ima negativne posledice po ceo naš organizam. Nema tog organa ili dela našeg fizičkog tela kome ne treba dotok kiseonika. Osim što dovodi do ubrzanog rada srca, poremećeno disanje deluje i na naša pluća, krovotok, deluje na povećanje krvnog pritiska, dovodi do poremećaja u probavi, želudačnih smetnji, umora, pada imuniteta i sl.

Pravilan dotok kiseonika potreban je za normalno funkcioniranje celokupnog našeg organizma.

Danas se moderna nauka sve više kroz svoja istraživanja okreće toj, hiljadama godina već potvrđenoj istini. Gotovo da ne postoji ozbiljnije stanje/poremećaj za koji moderne studije ne ukazuju i potvrđuju pozitivno
delovanje pravilnog disanja na zdravlje i oporavak čoveka, što uključuje i najteža stanja/oboljenja.

***

Autorka teksta: Senka Kušer-Mijić, B.S. Ayurveda