Kako deca odrastaju i postaju zaokupljena školom ili angažovana u svojoj potrazi za napornim partnerima, par mora da nađe druge resurse. U ovom stadijumu, vanbračna veza postaje jedna od najboljih mogućnosti za podsticanje bračne muke.

Kao što je piramida stabilna zbog toga što je konstruisana kao trougao, tako se i nesreća u braku može stvoriti trianguliranjem u vanbračnoj vezi sa nekim.

Pre svega, dozvolite da ostavimo po strani vanbračne veze koje ne potresaju brak, jer mnogi parovi svoje brakove stabilizuju uplitanjima u spoljašnje veze.

Supružnik ne prigovara, jednostavno mu je lakše što je njegov, ili njen, partner preusmeren negde drugde. Postojanje stalne ljubavnice ili tihe vanbračne veze prepiranje čini neprikladnim.

Kada je cilj postići uspeh u izazivanju gorčine u braku, mora se uključiti vanbračna veza koja će zaista uznemiriti supružnika. Vanbračne veze su na skali od onih koje izazivaju najmanje do onih koje prouzrokuju najviše neprijatnih osećanja.

Vanbračne veze se, generalno, mogu klasifikovati na podmukle, zbunjujuće i mitske.

KAKO BRAK UČINITI UŽASNIM Džej Hejli
Izdavač Psihopolis, Novi Sad, 2011.
www.psihopolis.edu.rs

a. Podmukla vanbračna veza je sa najboljim prijateljem (ili, u ekstremnom slučaju, sa supružnikovim roditeljem).

Važan zaposleni je takođe dobar kandidat, ukoliko može da uzrokuje gubitak firme ili da finansijski potrese porodicu. Podmukla vanbračna veza izaziva najviše gneva u braku. Nagrada za vanbračnu vezu je nedavno dodeljena ženi koja je imala vanbračnu vezu sa svakim najboljim prijateljem svog muža, bez izuzetka.

Ovo je njenog muža ostavilo da u veličanstvenoj izolaciji od svih prijatelja postaje sve ogorčeniji.

Varijacija podmukle veze je izabrati osobu koja je onakva kakav je supružnik bio.

Muž bira trenutak kada žena oseća da stari i očajava zbog svojih godina da započine vanbračnu vezu sa lepom dvadesetogodišnjakinjom koja izgleda baš kao njegova žena pre dvadeset godina.

Generalno, pravilo sa podmuklim vanbračnim vezama je razmišljati: „Koga bih mogao/mogla da izaberem, a da to razbesni moju ženu/muža, ali ne do tačke razvoda i rastave, samo do rešenosti da mi se osveti?“

Kada se taj cilj ostvari, par je na pravom putu za grozan brak.

b. Zbunjujuća vanbračna veza je ona koja je najprikladnija ako neko ima previše samosvesnog supružnika.

Plan je izabrati da se bude romantičan sa nekim ko je toliko neprihvatljiv da je taj izbor misterija. Na primer, muž čija žena drži do mode i profinjenosti može imati vanbračnu vezu sa debelom, neurednom, neobrazovanom ženom i šepuriti se s njom pred ženinim prijateljima.

Dostojanstvena intelektualka se može odlučiti za vanbračnu vezu sa osamdesetogodišnjakom, ili šesnaestogodišnjim motorašem s kojim se druži njena kćerka.

U ekstremnom slučaju, muž može odabrati da ostvari vanbračnu vezu sa mladim muškarcem. Ovo ženu ostavlja da se pita šta nije u redu s njom, ili njim, a što nikada nije primetila za dvadeset tri godine braka.

Vrednost zbunjujućih vanbračnih veza je u tome što stvaraju neprijatna osećanja, ali i nesigurnost, tako da supružnik okleva, ne znajući da li da preporuči psihijatrijsku bolnicu ili da surovo kazni.

c. Mitska veza je ona koja brak čini groznim a da osoba zapravo ne mora da prolazi kroz muke spavanja sa drugom osobom.

Da bi cilj bio ostvaren, potrebno je samo da njen supružnik veruje da vanbračna veza postoji.

Kada osoba shvati osnovne principe, takvu vanbračnu vezu je lako zasnovati: potrebno je samo koristiti diskretna ponašanja – ili upadljiva ponašanja ako imate glupog supružnika – da bi se probudila sumnja.

Čudna reakcija na telefonski poziv, telefonski broj ostavljen na sudoperi, neobjašnjivo odsustvovanje nakon radnog vremena, ili nepojavljivanje na mestu na kom je trebalo da se bude – sve su to pokušaji prikrivanja stvarne vanbračne veze koji se izvode iako realne veze nema.

U slučaju konfrontiranja, naravno, negiranje treba da bude ekstremno. Poznato je da su mitske veze ovog tipa umele da traju godinama, s vremenom nagrizajući brak poput rđe.

Jedna od nagrada u ovoj oblasti je dodeljena čoveku koji se vratio iz rata, a njegova žena je bila oduševljena što ga vidi. Kada su seli na kauč, zagrlila ga je.

Taman kad su krenuli da vode ljubav nakon što se dve godine nisu videli, muž je rekao: „Čekaj. Moram nešto da ti priznam. Dok sam bio odsutan, otišao sam na ručak sa jednom ženom.“ Žena je rekla: „Nema veze“, i ponovo krenula prema njemu.

Onda je ona zastala i rekla: „Ako je to bio samo ručak, zašto bi mi to priznao u ovakvom trenutku?“

Zatim je počela svađa koja se nastavlja i dan danas, dvadeset četiri godine kasnije. On se potrudio da ona nikako ne može da odustane od pokušaja da sazna šta se dogodilo na tom ručku.

Naravno da je bilo potrebno redovno potkrepljivati njenu sumnju, što je on i radio u toku braka i podizanja četvoro dece. Kada bi njena pažnja popustila, on bi u svom stolu u kancelariji ostavio papir sa napisanim ženskim imenom, znajući da će njegova žena pregledati fijoke.

U raspravi koja bi svaki put usledila, potegli bi taj ručak od pre mnogo godina da bi se opet svađali zbog njega. Nisu svi sposobni da sa tako malo napora svoj brak učine nesrećnim i supružnika izvedu iz takta.

Ovaj čovek postavlja standarde kojima svi možemo da se divimo. Postoje, naravno, debate o tome da li je mitska vanbračna veza jednako dobra kao realna.

Posebno vešti supružnici mogu imati obe: realna vanbračna veza se prikriva mitskom koja uključuje pogrešne sumnje, što partnera vodi u pogrešnom smeru.

Vrednost stvarne vanbračne veze je u tome što može biti nesrećna, tako da osoba može imati i nesrećan brak i nesrećnu vanbračnu vezu, ostvarujući tako dve nesreće odjednom.

Klasičan primer je jedan čovek koji je imao ženu i decu, kao i ljubavnicu sa kojom je imao dete i koja je u suštini funkcionisala kao druga žena. Svako veče je dva puta večerao, trpeći svako veče rasprave sa obe žene.