Na početku smo još jedne školske godine.

Jelena Holcer, dipl. pedagog, direktor Škole za roditelje

Razmišljam kako kada ispraćaju dete u školu, većina roditelja kaže: „Budi dobar“ ili „Čuvaj se“, nesvesni da su tom ličnom strepnjom poslali poruku detetu da je svet prepun opasnosti, da je neophodno da bude poslušno i pažljivo jer će se, inače, ko zna šta strašno dogoditi.

Ali, kada bi umesto toga izabrali da kažu: „Uživaj u danu“, ili „Lepo se provedi“, poručili bi detetu da život nije samo niz problema i prepreka već, pre svega, izazova i mogućih radosti.