Stav da roditelj treba da u svakom trenutku bude dosledan u svom ophođenju prema deci je veoma uobičajen i pedagoški opravdan. Međutim, slično stavovima da uvek treba da budete strpljivi, puni poverenja, razumevanja, da imate odgovarajući autoritet. Tako je i insistiranje na konstantnoj doslednosti mnogo lakše reći nego sprovesti u delo.

Jelena Holcer, dipl. pedagog, direktor Škole za roditelje
Jelena Holcer, dipl. pedagog, direktor Škole za roditelje

Zašto je teško biti dosledan?

Deca će u većini svojih faza razvoja, pa čak i u pubertetu ispitivati granice vašeg strpljenja i autoriteta. Tako, vi ćete možda, uspeti da savladate doslednost potrebnu za jednu fazu razvoja, ali taman kad to učinite, dete se “prebacilo” u sledeću.

Osim toga, na vašu doslednost mogu uticati i drugi faktori kao što su vaša emotivna stabilnost, trenutni sticaj okolnosti, sigurnost u zahtev koji postavljate detetu… Većina roditelja ne može da izdrži napor da bude dosledna u svakom trenutku pa se odlučuje na ponašanje koje im je, u tom trenutku, jednostavno, lakše ili podležu pritisku sredine (na primer, popuštaju detetu ne zato što veruju da je to u detetovom najboljem interesu, već zato što ne žele da dalje privlače pažnju prisutnih), Primeri za te situacije su oni roditelji koji ispunjavaju svaku detetovu želju kada su na javnom mestu.

Značaj doslednosti

Dosledno ponašanje roditelja utiče na samopouzdanje, kako roditelja tako i dece, a autoritet roditelja se na ovaj način gradi najbezbolnije i najbrže. Istovremeno, tada i deca razvijaju poverenje u vas, jer, kada uspete da neki svoj zahtev detetu objasnite a zatim na njemu insistirate, ono će postepeno steći iskustvo da nema svrhe da se opire jer ćete vi biti uporniji. Sve  dok svoje zahteve argumentujete i ostajete uporni u njihovom sprovođenju, poverenje koje dete u vas stiče zasniva se na međusobnom uvažavanju, a ne na strahopoštovanju.

9035949895_77fcdbc0fd_b

Doslednost podrazumeva vaše nepromenjeno ponašanje u istim situacijama. Ukoliko, na primer, uvek istrajavate u zahtevu da pre spavanja dete mora da sredi svoje igračke, ono će na taj način na najbrže usvojiti pravilo da mora da ih sređuje.

Odnosno, dete će imati lično iskustvo da se u vašem domu to podrazumeva, da vi ne popuštate, da je vaša reč u ovoj situaciji “jača”, pa će je, samim tim, i najbrže prihvatiti. Takođe, dete zna da ako možete da istrajete u jednoj oblasti, moći ćete i u nekoj sledećoj. Njemu je potrebna sigurnost u vaše postupke i uverenje da je ono pod vašom kontrolom. Ono raste u svetu prepunom utisaka, boja, oblika, iskustava koje tek treba da nekako klasifikuje i obradi.

Zašto je izostanak doslednosti loš po dete?

Zamena uloga autoriteta roditelja i deteta je veoma štetna po dete. Izostankom vaše doslednosti, dete shvata da ako je ono dovoljno uporno u nečemu (na primer, pravi scene u prodavnici zato što želi da mu nešto kupite), vi ćete,  na kraju popustiti i ispuniti mu želju. Poruka koju na ovaj način dete usvaja je nalik “zelenom svetlu” za njegovo buduće ponašanje.

Naime, nesvesno, ono shvata da može da manipuliše vama jer je pronašlo način da određenim sredstvima (vikanjem, bacakanjem, plakanjem, ćutanjem, inaćenjem…) postigne svoj željeni cilj. Osim toga, deca ponekad primenjuju i drastična sredstva koja roditeljima dodatno otežava sprovođenje doslednosti, kao što su odbijanje da jede, da spava, da se kupa, da ide u vrtić. U takvim situacijama, roditelji popuste ne primećujući da ova dečija ponašanja ne moraju uvek da predstavljaju izvor dubljih problema već samo novopronađene načine za postizanje istog cilja.

5825871567_4d477202ce_b

Pokazana doslednost

Sa druge strane, vaša doslednost podrazumeva nepopuštanje pred dečijim pritiskom, smirenu, čvrstu i uvek istu reakciju. U navednim primerima bi ta reakcija značila da priđete detetu, pogledate ga u oči, ozbiljnim glasom mu kažete da ne može da dobije to na čemu insistira u tom trenutku, da ćete o tome razgovarati kada se smiri, da vi ostajete pri svojoj odluci, da od njega očekujete da vas posluša. Kada ponudite takvu reakciju, dete shvata da ste vi čuli i razumeli njegov zahtev ali da ćete istrajati u sojoj odluci, odnosno, da se njemu “ne isplati” da se dalje buni.

Šta možete da učinite kako bi bili dosledniji prema deci?

  • Dosledna baza uz nedosledne oscilacije. Odredite  oblasti u kojima nećete odstupati. Na primer, u uzrastu od 5 godina možete insistirati da dete pre spavanja spremi svoje igračke ili obavi higijenske navike. U ovom  insistiranju budite uporni,  ali zato, dozvolite (i sebi i detetu)  da u nekim drugim situacijama popustite pred detetovim zahtevom (na primer, dozvolite da ono izabere odeću koju će obući za vrtić). Naravno, šta ćete izabrati kao ponašanje na kome insistirate je stvar vaših prioriteta. Individualne razlike su veoma velike pa ono što zahteva potpuno pridržavanje pravila u vašoj porodici može biti veoma različito od pravila u nekoj drugoj porodici.
  • Razgovarajte sa detetom. Ukoliko se dete izrazito opire nekom vašem zahtevu, razgovarajte. Moguće je da je dete u pravu, i da vi jednostavno, niste primetili da je ono preraslo određeno ponašanje na kome vi još uvek insistirate. Razgovarajte sa njim i o vašim vaspitnim metodama, kaznama, nagradama, šta mu smeta, ima li predloge kako da nešto radite bolje. Podrazumeva se da čim je dete spremnije na saradnju to je vama lakše da budete dosledni.

family - 0521

Konačno, iako je roditeljska doslednost, zaista izuzetno važna kao način vaspitavanja dece, ne budite prema sebi prestrogi. Niko od onih koji vam poručuju da MORATE  UVEK da budete dosledni u tome ne uspeva. Utešno je što vaše predomišljanje, takođe, može imati pozitivnu poruku.

Naime, kada vi na nečemu insistirate, dete vam se opire, pa vi, na kraju, ipak, popustite, dete shvata da je u redu i ponekad se predomisliti.

Za ovakvu pozitivnu poruku važno je da imate argument za svoju novu odluku, tu koju ste izabrali predomišljanjem i da svoje nove razloge objasnite detetu.Tada ono usvaja da i ono ima slobodu da se u nečemu predomisli ako je sigurno da je nova odluka bolja od prethodne.

Naime, zacrtanost za isti stav i “slepo” insistiranje na njemu jeste dosledno ponašanje , ali to još uvek ne znači da je to i najbolje za vas ili vaše dete. Naime, ma koliko doslednost bila važna, važnije je da imate argumente za odluke na kojima insistirate, pa makar se one često i menjale.