Da li vam je važnije da vaše dete bude srećno ili uspešno? Kako su povezane ove dve stvari? Koja je razlika? Može li da bude i srećno i uspešno? Kako?

Iako je uopštena definicija sreće “trajno zadovoljstvo, spokoj, veselje, raspoloženje”, zapravo, svako od nas može smisliti svoju definiciju, već u zavisnosti od toga šta nas lično usrećuje. Tako, neko će sreću povezati sa sigurnošću ili visokim standardom, a neko drugi sa slobodom, ljubavlju, unutrašnjim mirom.

Jelena Holcer, dipl. pedagog, direktor Škole za roditelje
Jelena Holcer, dipl. pedagog, direktor Škole za roditelje

Slično je i sa pojmom “uspeh”. Jedna od najčešćih definicija uspeha jeste ” postignuće sopstvenih životnih ciljeva”.

Međutim, šta su vaši životni ciljevi, znate samo vi. Kada su u pitanju deca, mi odrasli, dajemo sebi pravo da, umesto njih, određujemo uspeh i za njih. Odnosno, bez obzira na naše najbolje namere, činjenica je da od dece zahtevamo da budu uspešna po našim sopstvenim kriterijumima a ne njihovim.

Tako, većina odraslih smatra da je dete uspešno ukoliko ima zadovoljavajuće školske rezultate. Najveća rizik ovako zamišljenog uspeha jeste ukoliko su roditelji preterano ambiciozni. Naime, kada dete ne može da ispuni ambicije svojih roditelja, započinje dug ciklus disfunkcija u njihovim odnosima kao i u razvoju deteta. Upravo zato, veoma je važno odrediti kriterijume uspešnosti deteta prema njegovim sposobnostima, talentima, mogućnostima. Da biste ispunili ovaj uslov, neophodno je da ga dobro poznajete.

Zaista, koliko poznajete svoje dete?

Zajedničko istraživanje Agencije Associated Press i MTV stanice ispitalo je 1.300 osoba uzrasta od 13-24 godine. Istraživanje je realizovano kroz upitnik tzv. “otvorenog tipa”, u kome svako ima priliku da napiše upravo ono što sam misli, umesto da bira neki od ponuđenih odgovora.

persons-731514_1280

Cilj ispitivanja bio je da se ustanovi šta je ono što mlađe generacije najviše ispunjava, šta najviše doprinosi njihovoj sreći. Pre nego vam ja kažem rezultate, zamoliću vas da razmislite šta bi vaše dete u tinejdžerskom uzrastu odgovorilo na ovo pitanje, ili možda, šta biste odgovorili vi kao odrasla osoba. Mislite li da su odgovori bili: novac? Najbolje ocene u školi? Seks? Niste pogodili.

Čak tri četvrtine ispitanih tinejdžera je reklo da ih srećnima čini kvalitetan odnos sa roditeljima i da im je najbitnije provođenje vremena sa porodicom.

Tek na drugom mestu je: “druženje sa prijateljima”, a na trećem: “partnerski odnosi”. Zašto sam vas zamolila da razmislite o mogućim odgovorima? Zato što ono što biste vi odgovorili govori o vama. Ono što su odgovorila deca, govori o njima. Projekcija naših vrednosti na sistem vrednosti dece govori o tome koliko ih ne poznajemo, šta od njih očekujemo, i što je najvažnije, na koji put ih usmeravamo.

Ipak, formiranje srećnog deteta je dugotrajan proces. Danas se smatra da se već u prvoj godini života određuje da li će dete  postati optimista ili pesimista, u zavisnosti od ponašanja roditelja, pre svega, majke. Tako, na osnovu toga u kolikoj meri su zadovoljene bebine potrebe za hranjenjem, presvlačenjem ali i za nežnošću, dodirom, pažnjom…  beba taj stepen zadovoljstva generalizuje na celokupno svoje okruženje. Na ovaj način ona prima informaciju o svetu kao o pretežno prijatnom  ili, u slučaju nedovoljne ispunjenosti njenih potreba, kao o pretežno neprijatnom mestu. Optimistična deca imaju mnogo bolje predispozicije da postanu srećne odrasle osobe a smatra se da optimizam stečen u detinjstvu, ostaje kao trajna vrednost i u odraslom dobu.

family-1090639_1280

Sreća i školski uspeh

Brojna  istraživanja potvrđuju povezanost iskustava iz ranog dečijeg uzrasta i uspeha u detinjstvu i odraslom dobu.  Takođe, dokazuju da za akademska postignuća deteta nisu toliko bitni ni materijalni status porodice, ni genetska predispozicija, pa čak ni inteligencija koliko faktor sreće. Istraživanje Univerziteta u Londonu autora dr Jan-Emmanuel De Neve objavljeno i u Daily Mail-u, obuhvatilo je više od 15.000 odraslih osoba. Ovo istraživanje potvrđuje da su najuspešnije one odrasle osobe koje su u detinjstvu bile srećne, opuštene, nasmejane. Oni su uspešniji i u formiranju stabilnih i dugoročnih partnerskih i prijateljskih odnosa.  Zanimljivo je da imaju i bolju finansijsku situiranost, (čak 22% veće prihode) od onih odraslih osoba koje o svom detinjstvu ne misle kao o srećnom periodu.

Zašto je to tako? Srećna deca porastu u komunikativnije, otvorenije odrasle osobe, sa više samopouzdanja i spremnosti za rizike od onih koji nisu imali srećno detinjstvo.
Zaista, kada pitate srećne osobe zašto su srećne, one kao primer navode dobre međuljudske odnose sa porodicom i prijateljima, ljubav i zadovoljstvo bavljenja onim što vole. Uspeh i školska postignuća ne igraju značajnu ulogu u ovim odgovorima. Slično tome, kada pitate uspešne osobe zašto su uspešne, kako su do svog uspeha došli, oni pominju radne navike, dobru koncentraciju, jaku motivaciju… Sreću, ne pominju.

child-1065633_1280

Dakle, da bi vaše dete bilo uspešno, uslov je da ima srećno detinjstvo. Pomozite mu u tome.

  • Roditelji, a ne prijatelji. Budite saučesnik u životu deteta a ne puki posmatrač. Uvek se “držite” uloge roditelja jer će vaša deca među vršnjacima već pronaći dovoljno prijatelja. Neka vaši odnosi budu što više prijateljski (sa mnogo poverenja, podrške, iskustava…) ali uvek u okvirima – roditelj-dete.
  • Pravo na grešku. Kada dete živi u sredini koja mu dozvoljava da ne bude savršeno, ono uči da slobodno razvija svoje potencijale i “razmaše krila”. Ono zna da će biti prihvaćeno sa celim paketom svih svojih osobina pa ako i pogreši, ima gde da se vrati.
  • Mnogi roditelji više razumevanja pokazuju za svoje prijatelje, komšije, kolege sa posla nego za svoju decu. Zaboravili su kako je to “biti u detetovim cipelama” i ne pokušavaju da se uz svoju decu toga podsete. Tako se stvara generacijski jaz, a dete, sa pravom o vama misli kao nekome ko ga ne razume i ne poznaje.
  • Pokažite ličnim primerom da poštujete iskenost. Podelite i vi sa detetom nešto lično, što možda nije pohvalno po vas, kako bi ono shvatilo da je takvo ponašanje u vašem domu dobrodošlo. Veoma vodite računa da kada vam dete nešto iskreno poveri, što mu je možda bilo lakše da prećuti ili da vas slaže, tu iskrenost i pohvalite. U slučaju potrebe, kaznite delo o kome dete govori a ne njegovo iksreno istupanje.
  • Naučite da budete sagovornik a ne predavač. Komunikacija mora biti dvosmerna, konkretna, jasna. Ne postavljajte se na superiorni položaj. U trenucima kada ne znate kako verbalno da reagujete, “prebacite” se na neverbalni jezik. Zagrljaj je komunikacija, takođe.

love-746678_1280

  • Podrška. Tražite razloge za pohvalu a ne za kritiku. Radujte se njegovim uspesima, i uvek mu budite dodatni “vetar u leđa”. Otvoreno mu pokazujte i koliko ga volite. Ne brinite, nećete preterati, nećete dete “razmaziti”.

Džordž S. Paton je rekao “Uspeh je koliko visoko odskočite kada padnete na dno”.

Međutim, koliko će dete da odskoči, koliko dugo da leti, kojom brzinom da se podigne kada padne na tlo… uveliko zavisi od vas. Zato, vratimo se na početak ovog teksta. Sreća ili uspeh? Odgovor je, oboje. Samo, obratite pažnju na redosled. Kada pružite svojoj deci osnovu za sreću, ona imaju šansu da budu i uspešna posebno, u svojim ličnim (a ne vašim) snovima i ambicijama. To je sasvim dovoljno. Uostalom, ima li većeg uspeha od : biti srećan?