Homeopatija kao prevencija – sedam prednosti homeopatskog lečenja

Šta je homeopatija?

Dr Jelena Damjanović, homeopata, Holitimed
Dr Jelena Damjanović, homeopata, Holitimed

Kada se priča o homeopatiji mora se poći od njenog osnivača, dr Samjuela Hanemana. On je postavio temelje homeopatskog medicinskog sistema pre 200 godina.

U cilju spoznaje o osnovama homeopatije, predstavljam vam tri principa koji na jednostavan način pričaju o homeopatiji.

Prvi princip je holizam. On je jedinstven za sve alternativne discipline, a ne samo za homeopatiju.

Šta je holizam?

Mesto gde su um i telo povezani, gde govore istim jezikom. Kod svakog od nas je ovaj centar jedinstven. Svaki čovek je jedinka za sebe, jedna celina koja poseduje prirodne mehanizme za samoizlečenje i zahvaljujući tome on je u stanju ravnoteže. Svako odstupanje od te ravnoteže i pojava simptoma su znak da se telo bori i da mu treba pomoć da povrati tu ravnotežu. Zato i kažemo da u homeopatiji ne gledamo bolest kao izolovanu pojavu već kao unutrašnji proces koji se odvija prema nekim pravilima ali koji osim telesnog ispoljavanja uključuje misli i emocije. Lekar homeopata traži način da pomogne organizmu da pojača svoju odbranu, da poveća svoju otpornost.

Druga dva principa su jedinstveni za homeopatiju.

aroma-906137_1280Sličnost („similia similibus curentur“) u prevodu „slično se leči sličnim“.

Homeopatski lek je napravljen od supstance koja kod zdrave osobe izaziva određene simptome i kao takva može da se primeni za lečenje bolesti koja ima iste takve simptome. Homeopatski lekar pod simptomom podrazumeva ono što pacijent oseća, njegovo subjektivno stanje. Simptomi su spoljni izraz tog promenjenog stanja.

Minimalna doza leka

Suštinska razlika između hemijskog i homeopatskog leka je u tome na koji način se ostvaruje dejstvo ili kako to kažemo – na koji način se prenosi lekovita informacija.

Svi znamo da jedna tableta ili kapsula leka sadrži tačno određeni broj miligrama neke supstance i da moramo voditi računa o tome koliko puta ćemo uzeti tu tabletu.

Homeopatski lekovi se prave od supstance, od materije. Postepenim razblaživanjem i protresanjem, kako je to Haneman radio, dolazimo do leka koji više ne poseduje supstancu već samo energiju, vibraciju. To postepeno razblaživanje i protresanje čini homeopatski rastvor snažnim a u isto vreme neškodljivim.

acupuncture-906144_1280Ne postoji zadovoljavajući način da se objasni kako homeopatski lek ostvaruje svoje dejstvo kad je toliko razblažen. Ali znamo da kad se takav lek unese u organizam dolazi do stimulacije unutrašnjeg potencijala za samoizlečenje i povećava se otpornost organizma.

Zastupljenost homeopatije u Srbiji

Homeopatija je priznata kao medicinski sistem lečenja 2007. godine od strane Ministarstva zdravlja Srbije. To je važan korak u predstavljanju homeopatije našoj populaciji kao bezbednom i prirodnom sistemu lečenja. I pored toga, zdravstvena javnost malo zna o prednostima homeopatije, njenom potencijalu u lečenju i prevenciji. Ono što želim da istaknem ovde je ogroman preventivni značaj homeopatskog lečenja.

Zbog čega biramo homeopatiju?

  1. Koristi isključivo supstance iz prirode (u najvećem procentu se lekovi prave od biljaka, zatim minerala i ostatak pripada životinjskom poreklu).

2. Bezbedna (bez neželjenih efekata). Homeopatske lekove pravilnom upotrebom mogu da koriste svi: deca od prvog dana života, trudnice, starije osobe, sportisti, pacijenti sa hroničnim bolestima.

3. Sveobuhvatna (holistička), sagledava čoveka kao celinu fizičkog, mentalnog i emocionalnog dela.

4. Dostupna. Homeopatski lekovi se danas mogu pronaći u svim apotekama. Postoji veliki broj obrazovanih lekara homeopata koji stručno i sa uspehom obavljaju svoju homeopatsku praksu.

5. Široko primenljiva. Koristi se kao samostalan ili dopunski metod lečenja gotovo svih stanja, bolesti i povreda.

6. Preventivna. Na prirodan način vraća narušenu ravnotežu u organizmu, radi na jačanju otpornosti i usporava proces starenja.

homeopathy-1079807_1280Iz svega navedenog jasno je da je homeopatija medicina budućnosti. To je disciplina koja i dalje izaziva nedoumice u naučnoj javnosti. Očigledno je da nauka u 20. veku nije dostigla onaj stepen razvoja koji je potreban za stvarno razumevanje mehanizma delovanja homeopatskih lekova.

Ovo su samo neke od prednosti zbog kojih se poslednjih godina sve veći broj ljudi opredeljuje za homeopatiju u lečenju različitih zdravstvenih smetnji.

U okviru metoda klasične homeopatije, homeopata određuje lek koji je jedinstven za pacijenta i koji odgovara celokupnom stanju organizma.

Pored klasičnog metoda u homeopatiji, postoje i gotove kombinacije homeopatskih lekova koji su vrlo efikasni u otklanjanju određenih tegoba kod većine osoba.

Mnogi pacijenti se prvi put susretnu sa homeopatijom upravo preko ovih lekova, posebno u sezoni alergija. U apoteci dobiju informacije o lečenju alergijskog rinitisa uz pomoć Polinola.

Sluzokoža očiju i disajnih organa je prvo mesto kontakta organizma sa potencijalnim alergenima. Manifestacije tog kontakta su suzenje, svrab i crvenilo očiju, zapušen nos, svrab nosa, vodenasta sekrecija i kijanje.

Polinol ima potpuno prirodne sastojke, deluje na sve simptome alergijskog rinitisa tokom cele godine, ne samo u sezoni cvetanja. Deluje i preventivno, i pre pojave alergena. Koristan je u svim slučajevima gde se primenjuje klasična medikamentozna terapija (kortikosteroidi, antihistaminici i sl.) jer smanjuje dužinu trajanja te terapije. Pogodan je za dugotrajnu upotrebu, bez neželjenih dejstava.

Na samom kraju želim da istaknem jednu misao dr Hanemana koja govori o suštini homeopatskog lečenja i o suštini života uopšte:

„Zdravlje jednog organizma zavisi isključivo od života koji ga pokreće“.