Jeste li osoba koja stoji iza onoga „Ja svoje stavove i uverenja nikad ne menjam!“?!

Uverenja su moćna, podsticajna, ali nekad i razarajuća. Ona su u podlozi svih naših ponašanja i nastojanja u životu.

Irena Jurjević, savetnica iz Geštalt psihoterapije i osnivač Centra uspeha
Irena Jurjević, savetnica iz Geštalt psihoterapije i osnivač Centra uspeha

Nekih uverenja i stavova smo svesni, no većina ih leži u nesvesnom delu našeg uma i postaju naš pritajeni vodič kroz život.

Najčešće uverenje koje mi klijenti donesu u savetovanje je: „Život je težak, život je borba i treba trpeti.“ Pitanje koje postavljam je „Šta vi mislite o tome?“

Uverenja deluju na naš život kao samoispunjavajuće proročanstvo.

Ako smo usvojili pravilo da je život težak, borba i trpljenje, šta nam drugo preostaje nego da se borimo, trpimo i osećamo težinu?

Važna pitanja koja bi bilo dobro da sebi postave oni koji dele ovo uverenje su: „Može li se i drugačije živeti?“, „Poznajem li nekoga ko živi drugačija, srećnija pravila?“ „Bi li i ja mogao/mogla da izaberem neku pozitivniju i delotvorniju životnu mudrost za sebe?“

Najuticajnija i ona okorela uverenja koja čuvamo, usvojili smo u detinjstvu učeći o životu po modelu svojih roditelja i staratelja. Malo dete nema mogućnost preispitivanja onoga što mu roditelji govore ili pokazuju i nasljeđuje roditeljska uverenja, uzimajući ih kao gotove istine o životu. Većina ljudi živi po tim pravilima čitav život, a da ih nikada ne dovedu u pitanje.

Pa onda, šta vi mislite o ima li smisla protresti neka svoja uverenja?

Evo šta učiniti kad vas vaša ponašanja ne vode u željenom smeru i sami sebi ne činite dobro:

  • Osvijestite koja misao, tj. uverenje leži u podlozi takvog ponašanja. Možda se iznenadite!
  • Preispitajte njegovu tačnost. Koliko vam to uverenje čini dobro ili loše i na koji način? Koliko u njemu ima istine?
  • Promislite odakle dolazi to uverenje. U mislima se zahvalite osobi od koje ste ga pokupili i lepo ga odbacite. Zamenite ga s novim, realističnijim i za vas delotvornijim uverenjem.

I za kraj, jedna smešna priča Abrahama Maslowa, koja ilustruje koliko neka naša uverenja mogu biti snažna.

Psihijatar je imao klijenta koji je verovao da je leš. Uprkos svim psihijatrovim logičnim argumentima, klijent je ostajao pri ovom uverenju. U trenutku inspiracije, psihijatar je pitao klijenta: „Da li leševi krvare?“. Klijent je odgovorio: „To je apsurdno! Naravno da leševi ne krvare.“ Nakon što je pitao klijenta za dopuštenje, psihijatar je ubo njegov prst i krv je kapnula. Klijent je bledo pogledao u prst koji krvari i s čuđenjem i uzviknuo: „Nek’ sam proklet, leševi uistinu krvare!“

***

Ukoliko želite da kontaktirate Irenu Jurjević radi psihoterapeutskog savetovanja preko Skajpa i video poziva, obratite joj se na email adresu irenajurjevic@yahoo.com