Krv nikada ne laže!

Osnovna funkcija krvi odslikava se u njenoj prenosnoj ulozi jer krv predstavlja prenosni sistem organizma. Ona prolazi svuda, dolazi do najudaljenijih ćelija ljudskog tela i ulazi sa njima u interakciju. Zato je značaj kvaliteta krvi za ljudsko zdravlje ogroman.

”Hemoskeniranje je metod dijagnostike ”žive” kapi krvi, koji omogućava da se odredi funkcionalno stanje elemenata krvi i plazme u svetlom ili tamnom polju. Pri sprovođenju ispitivanja u tamnom polju, koriste se specijalni mikroskopi, povezani sa kamerama ili kompjuterima”, kaže dr Dobrinka Arbanovski, internista i specijalista kvantne medicine, iz ordinacije Holitimed.

Dodaje da se hemoskreniranje radi u prisustvu pacijenta,  a stanje krvi vidi se u realnom vremenu, na ekranu kompjutera. Ovaj način pregleda krvi omogućava da donesemo zaključak kako se odvijaju mnogi bitni procesi u organizmu.

 • Kakav je kvalitet crvenih krvnih zrnaca i u kojoj meri ona obavljaju svoju osnovnu funkciju ˗ prenos kiseonika do svih ćelija organizma?
 • Kakav je kvalitet belih krvnih zrnaca, a s tim u vezi i funkcija imunološke zaštite, tj. sposobnost organizma da se izbori sa različitim tipovima mikroorganizama?
 • Da li postoji sklonost ka kardiovaskularnim bolestima i zgrušavanju krvi?
 • Da li je organizam pod uticajem zapaljenskih procesa?
 • Stepen hidriranosti organizma?
 • Da li organizam trpi pod dejstvom slobodnih radikala i potreba za antioksidantnom zaštitom?
 • Da li je organizam pod dejstvom stresogenih i toksičnih činilaca?
 • Kvalitet detoksikacionih funkcija
 • Sklonost hormonskom disbalansu
 • Prisustvo mikroorganizama u krvi – bakterija, virusa, gljivica, parazita
 • Na osnovu prisustva kristala holesterola, mokraćne kiseline, šećera i ortofosforne kiseline stiče se uvid u stanje ukupnih metaboličkih procesa
 • Da li postoji disbakterioza creva (tj. poremećaj ravnoteže dobrih i štetnih crevnih bakterija), što dovodi do slabljenja imunološke zaštite

Kako kaže dr Arbanovski, hemoskeniranje ima veliki značaj kod procene trenutnog opšteg zdravstvenog stanja organizma i nivoa unutrašnje ravnoteže (homeostaze) organizma, a pored toga i stanja acidobazne ravnoteže što je prema poslednjim naučnim pokazateljima jedan od najvažnijih faktora u pokretanju patološkog procesa.

Promene u kvalitetu krvi i izgledu njenih sastavnih elemenata javljaju se nekoliko godina pre pojave prvih simptoma bolesti i samim tim je značaj metode u pogledu preventive ogroman.

Na osnovu dobijene analize, lekar ne može postaviti dijagnozu bolesti, ali može definisati pravac preduzimanja preventivnih mera i dopunskih analiza radi sveobuhvatnijeg pristupa i dati savete o promeni načina ishrane, primeni adekvatnih antioksidanata i drugih potrebnih suplemenata, biljnih i homeopatskih preparata, antiparazitnih programa kao i vrsti biofizičkih metoda lečenja.